Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. nov. 2020 kl. 09:36

KORONA: Her finner du all info og alle tiltak fra kommunen angående koronaviruset

Les alt på www.harstad.kommune.no/korona

Lag og foreninger

Annen forebyggende helsetjeneste

Bygging av vann- og kloakkanlegg

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers

Diverse

Drift av havne- og kaianlegg

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

Drift av idrettsanlegg

Drift av kulturhistoriske museer

Fritidsvirksomhet

Idrettslag og -klubber

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell

Oppføring av bygninger

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Somatiske sykehjem

Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud

Utgivelse av blader og tidsskrifter

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst