Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
17. mai 2021 kl. 22:48

KORONA: Her finner du all info og alle tiltak fra kommunen angående koronaviruset

Les alt på www.harstad.kommune.no/korona

Lag og foreninger

Andre tjenester tilknyttet undervisning

Annen forebyggende helsetjeneste

Annen forretningsmessig tjenesteyting

Bygging av vann- og kloakkanlegg

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers

Diverse

Drift av havne- og kaianlegg

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

Drift av idrettsanlegg

Drift av kulturhistoriske museer

Drift av restauranter og kafeer

Fritidsklubber for barn og ungdom

Idrettslag og -klubber

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell

Oppføring av bygninger

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Oppsamling og behandling av avløpsvann

Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud

Utgivelse av blader og tidsskrifter

Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst