Om Rask psykisk helsehjelp

Angst og depresjon er en vanlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg et tilbud innen to uker slik at problemene ikke utvikler seg.

Tilbudet er for voksne over 18 år med depresjon, angstlidelser eller søvnvansker av mild til moderat grad.

Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

Det er for innbyggere Harstad kommune.

For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer til samarbeid med fastlegen din.

Aktiv deltagelse i behandlingen

Behandlingen i Rask psykisk helsehjelp baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.


Du deltar selv aktivt i behandlingen som kan inneholde:

Vurderingssamtale med behandler.

Veiledet selvhjelp hvor det henvises til litteratur og selvhjelpsprogrammer. Oppfølgingssamtaler via telefon.

Tilbud om kurs i mestring av depresjon eller angst (krever betaling av KiD arbeidsbok).

Samtaleterapi ansikt til ansikt med behandler.

Ved behov for langvarig terapi blir det henvist videre i samarbeid med fastlege.
 

Les mer om kognitiv terapi

Om kognitiv terapi:

Depresjon

Angst

  • Det finnes flere forskjellige angstlidelser, du kan lese mer om de ulike angstlidelsene her.

Søvn

 

Les mer om kognitiv terapi på kognitiv.no!

 

 

Kontakt oss

Ring Heggen helsesenter på telefon: 77027730 så vil du bli satt på ringeliste og vi kontakter deg så snart vi kan.

Heggen helsesenter har telefontid:

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag: 08:00-11:30 og 12:00-15:30
Torsdag: 09:00-11:30 og 12:00-15:30

Ved akutt behov for hjelp kontakt legevakt på nr 116 117  eller ambulant akuttteam 77015927

Ansatte

  • Renate Hansen
  • Bente Marie Riaas
  • Sverre Johannes Lind