Nødtelefon 110

Spørsmål om feiertjenester og boligtilsyn/ fyringsanlegg: 
Feierformann, tlf 91812088
Feier, 91812089, 41400283, 48178402, 99216992

Kontor:

Branntekniske spørsmål/ branntilsyn: 
Leder forebyggende, Torgeir Aagesen: 48038395;
Torgeir.Aagesen@harstad.kommune.no
Branninspektør/ leder boligseksjon, Siv Bratteng: 45452677
Siv-Hilde.Bratteng@harstad.kommune.no
Branninspektør, Just B Glomsås: 48278953 (kontortelefon)
Just-Borre.Glomsas@harstad.kommune.no

Spørsmål om beredskap/ utrykning/ brann og ulykker/ restverdiredning: 
Leder beredskap/ varabrannsjef, Bjørn Samuelsen: 90778815
bjorn.samuelsen@harstad.kommune.no
Leder deltid/ kompetanse, Emil Lerdahl: 48178403 (kontortelefon)
emil.lerdahl@harstad.kommune.no

Tilrettelegging for rednings- slokkemannskap, tyngre utrykningskjøretøy

Brannsjef

Ove Frantzen: 46943616 (kontortelefon)
Ove.Frantzen@harstad.kommune.no

Arbeidstiden er:

Feiere: kl.0730 – kl.1500
Kontor:kl.0800 – kl.1530

Overordnet vakt

Beredskapstelefon som brukes for håndtering av aksjoner og hendelser: 48178406

Vaktsjef/ vaktleder

Beredskapstelefon som brukes for håndtering av aksjoner og hendelser: 48178401

Ubetjent telefon på aksjonssentral, Harstad

Beredskapstelefon som er ubetjent inntil det skjer en større aksjon. Telefonen ligger på vår aksjonssentral: 48178404

Diverse lenker:

Informasjon til huseier om – «Feieren kommer».

Leie kommunale bygg

Her finner du reglement for leie av kommunale bygg: Reglement for utleie av kommunale formålsbygg i Harstad. PS! Prisene er gått noe opp. Se her for priser.

Tjenestebeskrivelser:

Et ofte stilt spørsmål: Hvordan bli brannmann?

Det er vanskelig å gi et enkelt råd med hensyn til hvordan man blir brannmann. Vi har en lett blanding av ulik kompetanse, men med overvekt av personer med håndverksfaglig bakgrunn. Dette er bilmekanikere, elektrikere, rørleggere eller lignende.

Vi har også medarbeidere med allmennfaglig bakgrunn, slik at man er ikke på ekskludert fra å bli brannmann ved en slik utdannelse. Ved ledige stillinger og ferievikarer annonseres dette gjennom lokalavisen(e), www.harstad.kommune.no, og NAV. Ved behov for tilkallingsvikarer blir dette annonsert sammen med ferievikarer, eller som egen annonse.

Etter fast ansettelse i heltidsstilling vil utdanningen være en 2 årlig systematisk på brannstasjonen inkludert utdanningen ved Norges brannskole. Det er vanskelig å få plass ved Norges brannskole og utdanne seg der, før man er ansatt i et brannvesen. Utdanningsmodellen ved deltidsstillingene våre er basert på modellen for deltidsutdanningen til Norges brannskole.

Vi legger vekt på god fysisk form, gode samarbeidsevner, teknisk forståelse, løsningsorientering og «ståpå-humør».

Vi gjennomfører fysiske tester, klaustrofobitest, høyde test og praktiske tester. I tillegg så er det nødvendig og beherske norsk språk meget godt. De som tiltrer stilling hos oss må dokumentere plettfri vandel med utvidet vandelsattest fra politiet og godkjent helseattest.

I tillegg forplikter de seg til å ta førerkort for vogntog, førerkort klasse C og utrykningsførerkort (kode 160).

Hvis du får ansettelse som brannmann vil du få all utdanning etter ansettelsen. Vi legger ikke så stor vekt på om man har tatt noen brannkurs før ansettelse, da alle begynner på ny opplæring hos oss. Du kan imidlertid ta et nettbasert kurs i brannvern ved Norges brannskole. Dette må man også gjennomføre ved ansettelse, men det vil du eventuelt slippe å ta ved ansettelse hvis du har dette fra før. Et annet moment som kan være greit å ha med seg inn før ansettelse er førerkort kl. C.

Et annet og viktig element som vi ivaretar ved rekruttering inn i vårt yrke i brann og redning, er alderssammensetningen. Dette for å sikre kapasitet i røyk- kjemikaliedykking, kompetanseoverføring og erfaringsdybde.

Den kasernerte utrykningsstyrken, følger en døgnbasert skiftordning. I løpet av 4 uker har de 7 døgnvakter. De arbeider en helg, med vakt på både lørdag og søndag, hver 4 uke.

Vi har ikke fortløpende inntak av tilkallingsvikarer eller nyansettelser, men annonserer dette ved ledige stillinger og behov.