Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle har salgs- eller skjenkebevilling må hvert år sende inn omsetningsoppgave og betale et bevillingsgebyr. Bevillingsgebyret beregnes ut fra hvor mange liter alkohol som omsettes. 

Harstad kommune sender hvert år ut brev til bevillingshavere med frist for innsendelse av omsetningsoppgaven. 

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum kr 1960 for salg og kr 6100 for skjenking. Alkoholforskriften kap.6