Ansatte

Leger

Petra Parschat - spesialist i allmennmedisin 

Thomas Backer-Grøndahl - spesialist i allmennmedisin 

Florian Praël - spesialist i allmennmedisin, sjømannslege og petroleumslege 

Sintia Beliene-Molander - lege i spesialisering (ALIS) 

Solveig Valle - lege i spesialisering (ALIS). I permisjon til 8/2024 

Vegard Bredal Olsen - lege i spesialisering (ALIS) 

Julie Ekman - lege i spesialisering (ALIS) 

Michael Petersen - fastlegevikar for Solveig Valle frem til 8/2024 

Helene Romsboth - LIS1 

 

Støttepersonell

Phoebe - helsesekretær 

Veronica - helsesekretær 

Wasim - helsesekretær 

Stine - helsesekretær

Lisbeth - helsesekretær (vikar)