Kommunedirektør

Børge Toft er kommunedirektør i Harstad.
E-post: borge.toft@harstad.kommune.no 
Mobil: 928 08 188


Kommunalsjef/stedfortrendende kommunedirektør

I kommunedirektørgruppen er det tre kommunalsjefer. 

  • Kommunalsjef Torill Skår har spesielt ansvar for helse, omsorg og velferd. Hun har også ansvar for oppvekst, kultur og integrering. 
  • Tone Marie Mylkevoll har spesielt ansvar for samfunns- og arealplanlegging, næring- og samfunnsutvikling, landbruk, miljø, klima, areal- og byggesak samt oppmåling.
  • Elisabeth Mortensen har spesielt ansvar for HR, digitalisering, IKT, service- og dokumenttjenesten samt anskaffelse. 

Enheter

Kommunen har 36 enheter, ledet av hver sin enhetsleder: 4 barnehager, 13 skoler (inkl. voksenopplæringen), kulturenheten, 5 helse- og omsorgsenheter, NAV, BUT, 4 tekniske enheter og 6 stabs-/støtteenheter og PPT. Det er cirka 82 avdelingsledere fordelt på de 36 enhetene.Økonomitjenesten

Økonomitjenesten er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:
Økonomisjef John G. Rørnes
Telefon: 913 15 348
E-post: john.rornes@harstad.kommune.no


Kommunikasjon

Kommunikasjonssjefen  er underlagt kommunedirektøren.
For nærmere informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Øivind Arvola
Telefon: 952 29 452
E-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no


Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er underlagt kommunedirektøren.
Les mer om kommuneadvokaten