Tilbud

  • Råd og veiledning om seksualitet, kjønnsidentitet, prevensjon, nødprevensjon, graviditet, abort.
  • Testing på graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner
  • Samtale om personlige problemer, rusmidler, overgrep, spiseforstyrrelser m.m
  • Informasjon og henvisning til annen hjelpetjeneste
  • Gjennom samarbeid finne fram til gode løsninger for den enkelte