Dersom du har behov for direkte kontakt med ledelsen i de ulike avdelingen kan du kontakte de på følgende måte:

  • Telefon:
    Både avd.leder og driftsskordinator har arbeidstelefon. Du vil få kontakt mellom 08:00-15:00, mandag-fredag. Se kontaktinformasjon for telefonnummer nedenfor.
  •  E-post:
    Du kan også sende e-post til avd.leder og driftskordinator. Du vil få svar så snart som mulig eller påfølgende arbeidsdag. 

Ved behov for direkte kontakt med pleierne i de ulike avdelingene, ring fellesnummeret til hjemmetjenesten eller send e-post til «ansvarsvakt-mail» Se kontaktinformasjon nedenfor.

Dersom kontakt med avdeling ikke oppnås, ring sentralbord Harstad kommune.

Administrasjonskonsulentene hjelper deg med fakturaspørsmål og gir generell informasjon om enhetens organisering. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Sentralbord Harstad kommune
09.00 – 15.00
Tlf 77 02 60 00

Fellesnummer til  hjemmetjeneste​ 
Tlf 770 27 711
Du vil få valgmuligheter som sørger for viderekobling til rett avdeling. Avdelinger som er bemannet på dag/aften er telefonen bemannet fra klokken 08:00-22:30. Nattjenesten er bemannet fra klokken 22:20-08:00. 


Administrasjonskonsulenter
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Ingrid Kolbeinsen
Tlf 909 87 197
E-post Ingrid.kolbeinsen@harstad.kommune.no

Anita Moen
Tlf 909 90 229
E-post Anita.moen@harstad.kommune.no


Enhetsleder​
Sissel Fenes
Tlf 958 00 182
E-post Sissel.Fenes@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Fagutvikler 
Linda Kvam Hanssen
Tlf 903 61 827
E-post Linda.hanssen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Demenskoordinator
Marit Kristiansen
Tlf 980 58 391
E-post Marit.Kristiansen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Hukommelsesteam
Hukommelsesteamet@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg
Tlf 918 41 837
Therese D. Bjørnnes
Torill Pettersen

Kreftkoordinator
Liv Anne Pedersen
Tlf 911 76 140
E-post Liv.Anne.Pedersen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Heggen Alle 15, avd. hjemmetjenesten

Nettverks og fritidskoordinator
Karin Anna Øvervatn
Tlf 957 68 302
E-post Karin.Overvatn@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg


Avdeling Psykisk helse 
Besøksadresse: Stikkveien 7
E-post til ansvarsvakt​: Ansvarsvakt.Psykiatritjenesten@harstad.kommune.no

Avd.leder
Ole Kristian Lundberg
Tlf 917 65 236
E-post Ole.Lundberg@harstad.kommune.no

Driftskoordinator
Cathrine Nilsen
Tlf 957 55 074
E-post: Cathrine.Nilssen@harstad.kommune.no

Fellesnummer til  hjemmetjeneste​ 
Tlf 770 27 711
Du vil få valgmuligheter som sørger for viderekobling til rett avdeling.


Avdeling Kanebogen
Besøksadresse: Fredlyveien 4
E-post til ansvarsvakt Ansvarsvakt.Hjemmetjenesten.Kanebogen@harstad.kommune.no

Avd.leder
Irene Utmo
Tlf 917 84 762
E-post Irene.Utmo@harstad.kommune.no

Driftskoordinator
Tone Ditlefsen Hansen
Tlf 481 46 053
E-post tone.ditlefsen.hansen@harstad.kommune.no 

Fellesnummer til  hjemmetjeneste​ 
Tlf 770 27 711
Du vil få valgmuligheter som sørger for viderekobling til rett avdeling.

Avdeling Sørvik
Besøksadresse: Melvikveien 35, inngang baksiden, 2.etg
E-post til ansvarsvakt Ansvarsvakt.hjemmetjenesten.sorvik@harstad.kommune.no

Avd.leder
Vivian Andreassen
Tlf 905 65 215
E-post Vivian.Andreassen@harstad.kommune.no

Fellesnummer til  hjemmetjeneste​ 
Tlf 770 27 711
Du vil få valgmuligheter som sørger for viderekobling til rett avdeling.


Avdeling Sentrum og Nattjenesten
Besøksadresse: Heggen Alle, avd. hjemmetjenesten
E-post til ansvarsvakt dag/aften/helg AnsvarsvaktHjemmetjenesten.Sentrum@harstad.kommune.no
E-post til ansvarsvakt nat  Ansvarsvakt.NattjenestenHK@harstad.kommune.no

Avd.leder
Annett-Vibeke Fløistad
Tlf 469 17 006
E-post Annett-Vibeke.Floistad@harstad.kommune.no

Driftskoordinator
Inge Fagerland
Tlf 481 16 324
E-post Inge.Fagerland@harstad.kommune.no

Fellesnummer til  hjemmetjeneste​ 
Tlf 770 27 711
Du vil få valgmuligheter som sørger for viderekobling til rett avdeling.


Avdeling Nord
Besøksadresse: Bergseng veien 6, U.etg
E-post til ansvarsvakt Ansvarsvakt.Hjemmetjeneste1Nord@harstad.kommune.no

Avd.leder
Mone-Iren Furu
Tlf 907 01 252
E-post Mone-Iren.Furu@harstad.kommune.no

Driftskoordinator
 

Fellesnummer til  hjemmetjeneste​ 
Tlf 770 27 711
Du vil få valgmuligheter som sørger for viderekobling til rett avdeling.