Trenger du å komme i kontakt med oss i hjemmetjenesten

Sentralbord Harstad kommune
Tlf 77 02 60 00
Åpningstid kl 09.00 – 15.00 man -fre, utenom høytider.

Fellesnummer til  hjemmetjeneste​ 
Tlf 416 27 711
Åpningstid 07.30-9-00 og 13.00-17.00
Du får valgmuligheter som sørger for viderekobling til rett avdeling.
Nattjenesten er bemannet fra klokken 22.20-08.00. 

Hva lurer du på?

Fakturaspørsmål: ta kontakt med administrasjonskonsulent (se kontaktinformasjon lenger ned)
Trenger du å gi beskjeder som omhandler det du får av helsehjelp; ta kontakt på 416 27 711.
Er du pårørende og trenger å komme i kontakt med avdelingen; ta kontakt på 416 27 711.

Administrasjonskonsulenter                                                             
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Ingrid Kolbeinsen
Tlf 909 87 197
E-post Ingrid.kolbeinsen@harstad.kommune.no

Kristine Rasmussen
Tlf 909 90 229
Kristine.Rasmussen@harstad.kommune.no

 


Avdeling Kanebogen
Besøksadresse: Fredlyveien 4
E-post til ansvarsvakt Ansvarsvakt.Hjemmetjenesten.Kanebogen@harstad.kommune.no

Avd.leder
Tone Ditlefsen Hansen 
Tlf 481 46 053
E-post tone.ditlefsen.hansen@harstad.kommune.no 

Driftskoordinator
Gunnhild Laly Bakken (konstitusert)
91910780
gunnhild.bakken@harstad.kommune.no

 


Avdeling Sentrum og Nattjenesten
Besøksadresse: Heggen Alle, avd. hjemmetjenesten

E-post til ansvarsvakt dag/aften/helg 
AnsvarsvaktHjemmetjenesten.Sentrum@harstad.kommune.no

E-post til ansvarsvakt natt 
Ansvarsvakt.NattjenestenHK@harstad.kommune.no

Avd.leder
Trude Karen Ryland
Tlf 90114927
E-post  Trude.Ryland@harstad.kommune.no

Driftskoordinator
Inge Fagerland
Tlf 481 16 324
E-post Inge.Fagerland@harstad.kommune.no

 


Avdeling Nord
Besøksadresse: Bergseng veien 6, U.etg
E-post til ansvarsvakt Ansvarsvakt.Hjemmetjeneste1Nord@harstad.kommune.no

Avd.leder
Mone-Iren Furu
Tlf 907 01 252
E-post Mone-Iren.Furu@harstad.kommune.no

Driftskoordinator
Belinda Bendixen
Tlf  907 05 725
E-post Belinda.Bendixen@harstad.kommune.no


Enhetsleder​
Bente Berg (konstituert) 
Tlf 975 91 998
E-post Bente.Berg@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Fagutvikler 
Linda Kvam Hanssen
Tlf 903 61 827
E-post Linda.hanssen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg


Demenskoordinator
Marit Kristiansen
Tlf 980 58 391
E-post Marit.Kristiansen@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg

Hukommelsesteam
Hukommelsesteamet@harstad.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 5, 4.etg
Torill Pettersen
Tlf 918 41 837