Overgrepsmottaket er åpent hele døgnet. 8 sykepleiere og 8 leger arbeider i ordningen.

Vi tar imot gutter og jenter over 14 år, og menn og damer fra nedslagsfeltet til UNN Harstad (Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad), UNN Narvik (Bardu, Gratangen, Lavangen, Salangen og Narvik), samt Lofoten og Vesterålen. 

Overgrepsmottaket i Harstad er et lavterskel-tilbud. En kan ta kontakt direkte med oss for å få rettsmedisinsk og en medisinsk undersøkelse. I forbindelse med undersøkelsen tilbyr vi nødprevensjon samt medisiner og vaksiner for å forebygge sykdom og smitte. 

Et mottak kan ta 4-5 timer. 

En trenger ikke ta kontakt med politi i forkant og anmeldelse av overgrepet kan en ta stilling til etter hvert. 

Etter et mottak og undersøkelse, formidler vi kontakt med fastlege/helsesøster/psykiatrisk team, alt etter behovet som den som har vært utsatt for overgrep har. Vi ordner med transport tur/retur til oss der det ikke er noen som kan kjøre personen til oss på overgrepsmottaket. 

Det medfører ingen kostnader for de som tar kontakt med overgrepsmottaket. 


Til helsepersonell som bli kontaktet av personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep: 

Er overgrepet skjedd i løpet av siste døgn/uke:

  • Få navn, adresse og telefonnummer.
  • Forsikre deg at personen er trygg og at ikke overgriper kan skade denne på nytt.
  • Pasienten må ikke dusje, pusse tennene eller skifte klær før de kommer til mottaket.
  • Be dem ta med ekstra skifteklær da klær kan bli beslaglagt og sendt inn som bevismateriale.

Om klær allerede er skiftet- be dem ta med klærne som var brukt under overgrepet.

  • Om mulig ta en urinprøve som de tar med til overgrepsmottaket.
  • Personen som har vært utsatt for et overgrep kan gjerne ha med seg en person om de ønsker det.
  • Bestill drosje vila Pasientreiser om det er behov og ingen kan kjøre personen til overgrepsmottaket. Obs! Kryss av for «ingen egenandel».

Er overgrepet eldre enn 1 uke:

  • Ta kontakt med overgrepsmottaket for vurdering og veiledning.

Åpningstid:

Alle dager, hele døgnet

Telefon: 77 05 73 67

Postadresse:
Overgrepsmottak
 Akutten Unn Harstad
ST Olavsgt 70
9406 HARSTAD