Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. aug. 2021 kl. 15:58

KORONA: Her finner du all info og alle tiltak fra kommunen angående koronaviruset

Les alt på www.harstad.kommune.no/korona
15. juni:

Vil du være med å arrangere Arctic Race of Norway i Harstad?

Du kan være med å arrangere sykkelrittet - og samtidig sikre ditt lag eller forening noen inntekter.... Les mer

Spesielle tiltak for Harstad

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Harstad kommune

Denne forskriften trer i kraft 29. juli. Kl. 1200, og gjelder til og med 12. august 2021 kl. 1200. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Forskriften er fastsatt av formannskapet i Harstad kommune med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1.

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye

§ 2. Ventekarantene

Følgende personer er underlagt ventekarantene:

Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter covid-19- forskriften § 4 bokstav b. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over. Ventekarantene opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

§ 3. Unntak fra ventekarantene

Ventekarantene gjelder ikke

  1. for personer som er fullvaksinerte mot SARS-CoV-2
  2. personer som har gjennomgått SARS-CoV-2 siste 6 måneder

For karantenefritak etter denne bestemmelsen kreves gyldig helsedokumentasjon

§ 4.Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn 5 personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig), likevel slik at det maksimalt er 10 personer til stede. Selv om antallet personer er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler hvor deltakere fra ulike husstander kan holde minst én meters avstand. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter 3 uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen.

Private sammenkomster i offentlige eller leide lokaler, rammes ikke av lokal forskrift, men må følge de nasjonale smittevernkrav som gjelder for slike arrangementer.

§ 5 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende,

kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares

§ 6. Ansvar

Harstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak

§ 7. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft 29. juli. Kl. 1200, og gjelder til og med 12. august 2021 kl. 1200. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Regional anbefaling (Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad):

1.         Anbefaling om bruk av munnbind

  • Det anbefales å brukes munnbind på offentlig sted og offentlig transport hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til hverandre.
  • Anbefalingen om å bruke munnbind går også ut til ansatte. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger

o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

  • Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Ellers gjelder i Harstad:

► Testing ved ankomst til Harstad

Ikke vaksinert:
Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst.
Denne anbefalingen gjelder i særlig grad de som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.Vi anbefaler at de som tester seg går i frivillig karantene inntil negativt prøvesvar foreligger.

Vaksinert med en dose:
Personer som har fått 1 dose koronavaksine rådes til å følge den lokale anbefalingen på lik linje med personer som ikke har fått vaksine, og teste seg ved ankomst Harstad dersom de kommer fra et område med høyere smittetrykk.

Vaksinert med to doser (fullvaksinert):
Personer som er fullvaksinerte (det vil si mer enn en uke siden dose nummer to) trenger ikke teste seg ved ankomst Harstad. De anbefales å teste seg ved symptomer.

Dersom man har symptomer når man tester seg, skal man selvfølgelig være i karantene inntil prøvesvar foreligger. Dersom man har negativ test fra ankomstdagen, men utvikler symptomer på Covid-19 innen 14 dager etter ankomst, er det viktig at du går i umiddelbar karantene og tester deg på nytt.

Bestill time for test her  

Se også Helsenorge.no sine reiseråd innenlands.


Under finner du tidligere saker knyttet til spesielle tiltak for Harstad:  

Innfører lokale koronatiltak

Det innføres lokale koronatiltak fra og med  23. juli.2021 kl 1200. Disse utløper 30. juli 2021 kl 1200: Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter, helseinstitusjoner til tiltaksnivå 2, anbefaling om bruk av munnbind og registrering av gjester ved utesteder.

Det innføres ventekarantene i Harstad

Går til grønt nivå

Grønt nivå på barnehager og de skoler det er relevant for fra 21. juni.

COVID-19 smitte generell

Her er våre forenklede påskeråd

Vi ber våre innbyggere og besøkende følge ett lokalt råd og de nasjonale rådene. Siden det er såpass mange, har vi plukket ut noen av dem.

Aunfjellet. Foto: Øivind Arvola

Nye nasjonale koronaregler og anbefalinger

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Harstad kommune informerer
1 | 2 | 3 | 4 | 5