Ønsker du å klage på en parkeringsileggelse, kan du klage hvis du er uelig i ileggelsen. 

 • Husk klagefristen på 3 uker
 • Klagen må fremsettes skriftlig
 • Husk navn, adresse og ileggelsesnummer
 • Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon
 • Har du klaget på en kontrollsanksjon trenger du ikke betale før du har fått svar på klagen.
 • Dersom ileggelsen er et parkeringsgebyr må det betales innen 3 uker, selv om du klager

Klager som ikke fører frem:

 • Registrert parkering på feil bil eller takstsone i Easypark/ Parklink
 • Feil på app eller problemer med internett tilkobling
 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert
 • Bilfører var uoppmerksom
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører måtte veksle penger
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale
 • Parkeringer på fortau, fotgjengeroverganger, gang- og sykkelstier

Klager som kan føre frem

 • Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, kontrollsanksjon eller foreta inntauing ikke er tilstede
 • Det ble foretatt av- eller pålessing (gjelder ikke plasser for forflytningshemmede)
 • Det ble foretatt av- eller påstigning (gjelder ikke stansforbud)
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet
 • Det var teknisk feil på automat/parkometer (må ha vært meldt inn etter reglene)
 • Motorhavari (må dokumenteres)
 • Kjøretøyet var registrert på annen eier ved tidspunktet for ileggelsen

Klager på kontrollsanksjoner behandles etter føringer fra Parkeringsklagenemnda. Dette er en nemnd som er opprettet for å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene. Nemndas avgjørelser er rettskraftig.

 Er du i tvil kan mer informasjon leses her: http://pklagenemnda.no/prinsippavgjorelser/

Fyll ut dette skjemaet for å klage.

Ring 913 18500 hvis du lurer på noe.