Kommuneadvokaten har saker innen blant annet barnevern, forvaltningsrett, bygg- og eiendom, arbeidsrett, mv. i tillegg til juridisk rådgivning på ulike rettsområder.

For nærmere info om kommuneadvokaten, om saksinntak eller spørsmål om pågående saker, kontakt:

Kommuneadvokat Kristian Fredheim
E-post: kristian.fredheim@harstad.kommune.no
Tlf: 41524251

Ansatte

  • Advokat Kristian Fredheim
  • Advokat Frode Karlsen
  • Advokatfullmektig Ann Silje Rolness


Postadresse:

Harstad kommune v/ kommuneadvokaten
Postmottak
9479 Harstad»