Kommuneadvokaten har saker innen blant annet barnevern, forvaltningsrett, bygg- og eiendom, arbeidsrett, mv. i tillegg til juridisk rådgivning på ulike rettsområder.

For nærmere info om kommuneadvokaten, om saksinntak eller spørsmål om pågående saker, kontakt:
 

Ansatte

  • Advokat Frode Karlsen
  • Advokatfullmektig Ann Silje Rolness


Postadresse:

Harstad kommune v/ kommuneadvokaten
Postmottak
9479 Harstad»