Harstad kommune får tildelt næringsfond-midler fra Troms fylkeskommune årlig.

Det er løpende søknadsfrist gjennom regionalforvaltning.no

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Dette vil kunne inkludere prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til. 

Søkere med virksomhet eller prosjekter som faller innenfor dette formål kan søke om tilskudd fra næringsfondet.

Behandling av søknader vil pågå fram til endelig vedtak i Formannskapet.

Tilskuddordningen det kan søkes på er «Kommunalt næringsfond 20xx». Alle punkter i søknadsmalen i regionalforvaltning må fylles ut. Ta gjerne kontakt med næringsavdelingen før søknaden skrives, for nyttige tips og råd for å skrive en «enkel og god» søknad. Ta også kontakte med næringsavdelingen ved andre relevante spørsmål.

Næringsrådgiver Per-Åge Nygård, 
per-age.nygard@harstad.kommune.no
Mobil: 907 67 533