Harstad kommunes klage-/forbedringsordning skal bidra til at utvikling av kommunens tjenester skjer i samspill med brukerne og innbyggerne. Gjennom ordningen sikres en systematisk registrering og oppfølging av tilbakemeldinger fra innbyggerne. Forventninger til - og erfaringer med kommunens service og tjenester, blir synliggjort. Kommunikasjonen mellom innbygger og den kommunalt ansatte bidrar også til å skape tilgjengelighet og nærhet, og dette er en forutsetning når målet er samspill og tillit som virkemiddel for å utvikle og forbedre tjenestene.

Du kan lese mer om kommunens klageprosedyre her.

Klage kan sendes på e-post til postmottak@harstad.kommune.no eller via Send sikkert til Harstad kommune