Daglige oppdateringer

Vi oppdaterer ukeplaner og aktiviteter via vår Facebook-side: www.facebook.com/familienshusharstad 

Målgruppe

Familiens hus skal være et lavterskeltilbud, som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid ovenfor gravide, barn, unge i alderen 0 – 16 år og deres familier. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud, hvor ulike tjenester gis inn i huset til faste tidspunkter.

Fagpersoner

Rådgiverne i Familiens hus og representanter fra tverrfaglig team tilbyr forebyggende foreldre- veiledning til familier på dagtid. Fagpersoner som er til stede i Familiens hus til faste tidspunkter og tilgjengelig for foreldre og barn er:

  • Helsesøster - 1 time i uka.
  • Fysioterapeut - 1 time per måned
  • Pedagogisk psykologisk rådgiver fra PPT 1 time i uka.
  • Barne- ungdomstjenesten kan tilby PMTO rådgivning ved behov.
  • Barnehagefaglig rådgiver migrasjon - 1 time i uka.

Veiledning

Det gis individuell foreldreveiledning ved bruk av PMTO. For mer info om PMTO les her: https://www.pmto.no. Det gis også gruppeveiledning ved hjelp av COS-P (trygghetssirkelen). Les mer om COS-P på www.tilknytningspsykologene.no 

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et helsefremmende pedagogisk tilbud til alle barn i aldersgruppen 0 - 6 år i følge med foresatte eller andre omsorgspersoner. Tilbudet er gratis og familiene kan selv bestemme hvilke dager og tidsrom de ønsker å delta, innenfor barnehagens åpningstid. Det er ingen påmelding og barn blir ikke tildelt fast plass i åpen barnehage.

Åpen barnehage er en foreldrestøttende og nettverksskapende møteplass, som kan fremme trivsel, utvikling og helse hos barn i førskolealder. De voksne som følger barnet deltar i det daglige arbeidet i barnehagen i tillegg til det pedagogiske personalet.

Åpen barnehages virksomhet følger Lov om barnehager med forskrifter.