Tjenester

 • Målet er å yte hjelp til selvhjelp med fokus på hva som er viktig for den enkelte.
 • Gi en del praktisk hjelp før behovet blir så stort at beboer må ha hjelp fra hjemmetjenesten og når pårørende ikke kan bidra.
 • Hjelpe den enkelte beboer med enkle praktiske gjøremål som plutselig kan bli store hindringer i hverdagen
 • Utføre oppdrag for eller sammen med den enkelte beboer for å ivareta gjøremål de ikke mestrer alene

Trygghet

 • Den enkelte beboer kan få kontakt med miljøvert i arbeidstiden.
 • Miljøvert har tettere kontakt med beboer ved økt behov for hjelp.
 • Informere om tilbud i omsorgsboligen og andre tilbud.
 • Være tilgjengelig for samtaler og kontakt.
 • Besøke alle nyinnflyttede beboere.

Trivsel

 • Arrangere faste treff, kafé og andre tilstelninger i boligens fellesareal.
 • Legge til rette for aktivisering i hverdagen, trim, aktiviteter av ulike slag.
 • Utarbeide «aktivitetsplan»
 • Observere mistrivsel, forandringer, evt tegn til sykdom