Hvordan komme i kontakt med helsestasjon for barn

Foreldre med nyfødte barn får en telefonisk henvendelse fra helsestasjonen innen 2 dager etter mottatt melding om fødsel. Familien får da tilbud om hjembesøk med vektkontroll. Timer for videre kontakt avtales ved hvert helsestasjonsbesøk.
Vi tilstreber at en fast helsesykepleier skal følge familien gjennom helsestasjonsprogrammet.
 

Helsestasjonsprogrammet

  • Konsultasjoner ved alder 2-4 uker, 6 uker, 3 måneder, 4 måneder, 5 måneder, 6 måneder, 8 måneder, 10-11 måneder, 12 måneder, 15 måneder, 2 år og 4 år og ellers etter behov for ekstra veiledning og undersøkelser
  • 7 uker etter fødsel er det tilbud om time til mor for samtale om psykisk helse.
  • Barna undersøkes av lege ved 6 uker, 6 måneder, 1 år og ellers ved behov.
 

Jordmortjeneste

Helsestasjonen har kommunejordmortjeneste med tilbud om svangerskapskontroller, foreldreforberedende kurs for gravide og utvidet støtte og veiledning ved behov. Kommunejordmor gir tilbud om hjembesøk til barselkvinnen 1. – 3. dag etter utreise fra sykehuset.

Svangerskapskontrollen utføres i et samarbeid mellom fastlege og kommunejordmor. Time hos jordmor bestilles etter første konsultasjon hos fastlege eller i graviditetsuke 8 -14. Svangerskapskontrollen hos jordmor videre i svangerskapet er i uke 28, 36, 38 og 40.

Påmelding til foreldreforberedende kurs gjøres til kommunejordmor.

Ansatte:
Jordmor Katja Karlsen
Jordmor Marita Jakobsen
Jordmor Ailin Holmgren 

Timebestilling på tlf 992 27140
Brosjyre: Last ned vår brosjyre.

Fysioterapeut ved helsestasjon

Fysioterapeutene er jevnlig til stede på helsestasjon for barn. Her har de ansvar for gjennomføring av 4 mnd gruppe der det blant annet informeres om motorisk utvikling, gir tips til stimulering av barna og svarer på spørsmål som foreldrene har.

Fysioterapeuten har også faste tider som er satt av til åpen helsestasjon. Her kan foreldre få veiledning om barns motoriske utvikling, og ved behov henvises videre til oppfølging av fysioterapeut. Foreldre som ønsker/har behov for råd og veiledning for sitt barn tar dette opp med helsesykepleier. Helsesykepleier setter opp avtale med fysioterapeut.

Eksempler på vanlige tema:  
• asymmetri/skjevhet
• forsinket motorisk utvikling
• fotproblematikk.

I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme.

Ansatte

Avd.leder: Merethe Bragstad
Tlf: 99111943
E-post: merethe.bragstad@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Brita Lill Jacobsen:
Tlf: 95365551
E-post: brita.jacobsen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Trude Haukebø Samuelsen
Tlf: 90297928
E-post: Trude.samuelsen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Marianne Kristoffersen
Tlf:56801423
E-post: Marianne.kristoffersen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Marita H. Bertelsen
Tlf: 90873795
E-post: marita.bertelsen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Lisbeth E. Gyltnes
Tlf 91137613
lisbeth.gyltnes@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Silje C. jensen
Tlf. 97777686
Silje.jensen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Lisbeth Karlsen
Tlf 90952541
lisbeth.karlsen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Lisa Hakvåg Vikholt
Tlf. 91549842
lisa.vikholt@harstad.kommune.no