2022

20212020

Renovasjonsforskrift for kommunene til Hålogaland Ressursselskap IKS, Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik og Tjeldsund kommuner, Nordland og Troms og Finnmark

FOR-2020-12-17-3198


FOR-2020-01-23-542

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Harstad kommune, Troms og Finnmark


2019

FOR-2019-12-05-1662

Forskrift om gebyrer og betalingsregulativ 2019, Harstad kommune, Troms


FOR-2019-12-02-1600

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Senja og Ibestad kommuner, Troms og Finnmark


FOR-2019-08-29-1108

Forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann, Harstad kommune, Troms


FOR-2019-08-29-1107

Forskrift om reglement for sanitæranlegg, Harstad kommune, Troms


FOR-2019-06-14-731

Forskrift om utvidet jakttid for grågås og utviding av periode for sanking av grågåsegg i deler av Harstad kommune, Troms


FOR-2019-01-31-57 MV

Forskrift om fangstpremie på smårovvilt, Harstad kommune, Troms


2018

FOR-2018-10-20-1762 Andre off vedtekter

Forskrift om gebyrer og betalingsregulativ for saksbehandling 2018, Harstad kommune, Troms


FOR-2018-09-21-1373 Klima- og miljødepartementet

Forskrift om adgang til jakt etter elg og fastsetting av minsteareal for tildeling av elg, Harstad kommune, Troms


2017

FOR-2017-06-22-1023 Andre off vedtekter

Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Harstad kommune, Troms


FOR-2017-04-28-513 Andre off vedtekter

Fastsetting av samisk navn på Harstad kommune, Troms


2016

FOR-2016-12-08-1891 Skipsfart/havner

Forskrift om bruk og orden i havner og farvann for Harstad og Ibestad kommuner, Troms


FOR-2016-09-16-1104 Miljøvern/vilt

Forskrift om adgang til jakt etter elg og fastsetting av minsteareal for tildeling av elg, Harstad kommune, Troms


2014

FOR-2014-09-09-1155 Miljøvern/vilt

Forskrift om utvidelse av jakttid for elg for jaktsesongene 2014-2016, Harstad kommune, Troms


2013

FOR-2013-03-22-312

Regulering av distriktsinndelingen i Nord-Trøndelag politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt, Inderøy og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag og Harstad kommune, Troms


2011

FOR-2011-06-24-629 Andre off vedtekter

Sammenslåing av Harstad og Bjarkøy kommuner, Troms


2009

FOR-2009-12-17-1676 Andre off vedtekter

Forskrift om unntak fra tidsfrist i saker som krever oppmålingsforretning, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2009-10-29-1352 Byggevedtekter

Forskrift om tilknytningsplikt for fjernvarmeanlegg, Harstad kommune, Troms


2007

FOR-2007-08-30-1080 Andre off vedtekter

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2007-07-26-965 Andre off vedtekter

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen, Harstad kommune, Troms.  Dette er erstattet av et nytt ordensreglement fra 2017. 


2006

FOR-2006-03-16-332

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Harstad kommune, Troms


FOR-2006-02-23-1701 Andre off vedtekter

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, Harstad kommune, Troms


2004

FOR-2004-06-24-1076 Andre off vedtekter

Forskrift for tømming av slamavskiller, privét, tette tanker mv. og slamgebyr, Harstad kommune, Troms

 

FOR-2004-06-24-1075 Andre off vedtekter

Forskrift for hjemmekompostering av organisk avfall, Harstad kommune, Troms


FOR-2004-06-04-880 Miljøvern/vilt

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 39, Kvannesvatn naturreservat, Harstad kommune, Troms


FOR-2004-06-04-873 Miljøvern/vilt

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 32, Sundsvollsundet naturreservat, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-872 Miljøvern/vilt

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 31, Froholman naturreservat, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-871 Miljøvern/vilt

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 30, Flatøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Bjarkøy kommune, Troms


FOR-2004-06-04-870 Miljøvern/vilt

Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 29, Steinavær landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Bjarkøy kommune, Troms


1998

FOR-1998-04-30-499 Næringsbestemmelser

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Bjarkøy kommune, Troms


1997

FOR-1997-12-22-1485 Politivedtekter

Forskrift om politivedtekt, Harstad kommune, Troms


1995

FOR-1995-12-08-1006 Miljøvern/vilt

Forskrift om vern av Laugen landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, Harstad kommune, Troms


1993

FOR-1993-10-20-1091 Andre off vedtekter

Vedtekter for eiendomsskattetakster, Harstad kommune, Troms


1986

FOR-1986-04-11-898 Andre off vedtekter

Godkjenning av våpen og flagg, Bjarkøy kommune, Troms


1984

FOR-1984-05-03-982 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Harstad kommune, Troms


1963

FOR-1963-06-14-15 Andre off vedtekter

Forskrift om sammenslåing av Harstad, Sandtorg og Trondenes kommuner, Troms


1962

FOR-1962-06-29-11 Andre off vedtekter

Forskrift om sammenslåing av Harstad, Sandtorg og Trondenes kommuner, Troms


1953

FOR-1953-04-24-6 Andre off vedtekter

Forskrift om byvåpen og byflagg, Harstad kommune, Troms