Harstad har mange flotte utfartsområder som brukes mye av kommunens befolkning.

Det finnes egnede områder både for fjellsport og vanlige familieturer. Sopp og bærplukking er det også store muligheter for.

Se turer her: https://www.visitharstad.com/ting-a-gjore/aktiviteter/vandring-og-fjell

Turkart for hele Norge: http://ngis2.statkart.no

De senere år er det foretatt en del tilrettelegging, slik som utbedring og merking av stier og opparbeidelse av parkeringsplasser - for eksempel ved Bjørnhaugen hvor det er laget parkeringsplasser for omtrent 60 biler.

Rogla, Lille Rogla og Måga er øyer som det må brukes båt for å ta i bruk. Dette er populære områder blant båtfolk.

Friluftsområdene kan ha stor bruksverdi selv om de ikke ligger langt unna veier og andre tekniske anlegg. Selv om Harstad kommune har relativt lite areal som ligger langt fra veier og andre tekniske anlegg, må turområdene i kommunen sies å gi muligheter til fine friluftsopplevelser.

Her er et flott landskap, hvor en mange steder har storslagen utsikt over fjorder og øyer. Dersom man har båt er det også mulighet til å oppleve Harstads flotte skjærgård.

Utfartsområder

 • Folkeparken
 • Gangsåstoppen
 • Aunfjellet
 • Finnslettheia
 • Sørlia
 • Sollifjellet
 • Bjørnhaugen
 • Sollia
 • Rogla (med båt)
 • Lille Rogla (med båt)
 • Måga (med båt)
 • Kjeøya (med båt)
 • Samaåsen
 • Hinnstein/Heia
 • Korsdalen
 • Blåhatten
 • Sørvikfjellet
 • Vollstadheia
 • Nona, Grytøya
 • Hårberget
 • Kongsvikdalen, Tjeldsund
 • Gressholman
 • Kjøtta

Skiløyper

 • Folkeparken – Musvann
 • Folkeparken – Kvæfjordeidet
 • Folkeparken – Sørlia
 • Dalsletta – Musvann
 • Landsåshallen – Musvann (Solstadløypa)
 • Kilbotn – Sørlia
 • Sørlia – Sørvikfjellet
 • Sørlia – Bjørnhaugen
 • Storvann – Kongsvikdalen
 • Sollifjellet – Koven
 • Aunfjellet
 • Grøtavær
 • Brokvik – Volstadheia
 • Brokvik – Volstadheia
 • Bjørnhågen – Tverrfjell (Kvæfjord)

Turstier og turveier

 • Folkeparken – Musvann/Pevann (Fjellveien)
 • Folkeparken – Langmoan
 • Dalsletta – Musvann/Pevann
 • Harstadbotn – Musvann/Pevann
 • Medkila/Kanebogdammen – Musvann/Pevann
 • Medkila – Hinnstein
 • Gangsås – Gangsåstoppen
 • Breivik/Ruggevik – Hinnstein
 • Kila – Hinnstein
 • Kilbotn – Tennevann
 • Kilbotn – Forhamn
 • Bjørnhaugen – Folkeparken
 • Bjørnhaugen – Kanstadbotn
 • Bjørnhaugen – Melåfjellet

Lagshytter

 • Harstad Turlag, Bjørnhaugen
 • Harstad Turlag, Maistua
 • Harstad Jeger- og Fiskerforening, Heggenkollen
 • Harstad og Omland Sportsfiskere, Musvann
 • Harstad Turlag, Grønkollen
 • Harstad Røde Kors, Novkollen
 • Rivermont Ungdomssenter, Kasfjord

Fiskemuligheter - Ferskvann

 • Møkkelandsvannet
 • Musvann
 • Steinsåsvann
 • Tennevann
 • Foravann
 • Gausvikvann
 • Storvann syd
 • Storvann nord
 • Bergselva
 • Ervikelva
 • Vikevannet
 • Kasfjordvannet
 • Fjellvann, Grytøy
 • Buttelvann
 • Melvikvann
 • Nordvikvann

Fiskemuligheter - Sjø

 • Stornes
 • Elgsnes
 • Tjeldsundbrua
 • Forrahalvøya
 • Grøtavær, flytebrygge

Jaktområder

 • Grytøyfjellet
 • Sollifjellet
 • Finnslettheia
 • Sørvikfjellet
 • Middagsfjellet
 • Haukebøe/Sætertind

Badeplass, ferskvann

 • Grunnvann
 • Haganvannet
 • Steinsåsvannet
 • Kanebogdammen
 • Møkkelandsvannet
 • Vikevann

Badeplasser, sjø

 • Gressholman
 • Kanebogen
 • Breivika
 • Hestvika/Brurvika
 • Sølvskeivågen, Trondenes
 • Kila

Småbåthavner

 • Stangnes
 • Harstadbotn
 • Bergsvågen
 • Lundenes
 • Kasfjord
 • Breivika
 • Aun
 • Grøtavær
 • Fauskevåg
 • Gangsås