HKFU består av representanter fra foreldreutvalgene ved skolene i kommunen.

Hensikten med HKFU er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

HKFU arbeider med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen.

Møteplan

Slik er møteplanen fremover

 • 2. desember
 • 28. januar
 • 25. mars
 • 27.mai

Møtetid kl. 18.00-20.00.

Møteinnkalling sendes ut fra leder i utvalget.

Medlemmer

Medlemmer:

Hagebyen

Beate Monsen

beate.monsen@harstad.kommune.no

Harstad

Eirunn Olsen

eirunn.olsen@me.com

Kanebogen

Mette Kruse

mekruse@online.no

Kila skole

Kjell Søreide

kjell.soereide@nif.idrett.no

Medkila

Carl Henrik Siebke

chs@ht.no

Seljestad

Cecilie Øedegaard

cecioed@online.no

Seljestad ungdomsskole

Lasse Løtvedt

lasselot@live.no

Stangnes ungdomsskole

Jan Erik Winther

janerikwinther@gmail.com

Sørvik

Linda Furu

linda.furu-odden@outlook.com

Øyriket

Tone Rubach

tonerubach80@gmail.com

Bergseng

Stine Renate Larsen

Stine.larsen@oppvekst.harstad.kommune.no

Aktivitetsoversikt

Her er aktivitetsoversikten (Excel-format) til foreldreutvalget. Dette er en aktiv liste som oppdateres hele tiden. Her finner du oversikt over saker vi har jobbet med og saker som er under arbeid.

Kontaktpersoner for FAU ved skolene

Bergseng skole: Evelyn Bless, 77 02 78 40

Hagebyen skole: Anne-Britt Axelsen, 77 02 84 04

Harstad skole: Vivi Fredriksen, 77 02 63 80

Kanebogen skole: Trine Bergan, 77 02 63 20

Kila skole: Anette Sofie Falch, 77 02 83 00

Lundenes skole: Monica Markussen, 77 02 78 80

Medkila skole:  Heidi Øynes, 77 02 64 40

Seljestad barneskole: Iris Antonsen, 469 16 437

Seljestad ungdomsskole: Hilde Hofsø, 77 02 63 60

Stangnes ungdomsskole: Monica Markussen, 77 02 76 41

Sørvik skole: Marina Laberg, 77 02 78 00

For deg som er klassekontakt

Gratulerer!
Som klassekontakt har du mulighet til å være med i arbeidet for et trygt og godt klasse- og skolemiljø. Samarbeidet mellom skole og hjem er svært viktig. Vi ønsker at denne kontakten skal være positiv og konstruktiv.

Her finner du litt informasjon om vervet som klassekontakt.

Klassekontakten er spesielt viktig for samarbeidet mellom foreldrene og med kontaktlæreren.

Samarbeidet mellom foreldrene er også viktig. Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke sammen om regler for barna. Og når barna vet at foreldrene snakker sammen, gjør det dem tryggere på hverandre. 

Du kan lese mer om dette her: 
FUG_logo.jpg

Hvilke oppgaver har klassekontakten?

 • Ha god kontakt med foreldrene i klassen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møtet med skolen
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren tidlig på skoleåret
 • Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor
 • Snakke med kontaktlæreren om hva foreldrene synes det er viktig å få informasjon om
 • Snakke med kontaktlæreren om hvordan foreldrene kan støtte skolen
 • Ivareta elevenes og foreldrenes interesser når det oppstår saker som gjelder alle
 • Legge fram saker for foreldrene som FAU vil høre foreldrenes mening om (skriftlig, muntlig eller på foreldremøte)
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt, og at de blir informert om oppgavene sine
 • Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever
 • Organisere foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på skolen
 • Sørge for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begynner i klassen midt i skoleåret. En hyggelig telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye foreldrene til å føle seg velkommen og bidra til at de får lyst til å komme på foreldremøter 

Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister. Det er kontaktlærerens oppgave å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre

 

Samarbeidsorganene

Samarbeidsutvalg

Alle skolene skal ha et Samarbeidsutvalg (SU) og et skolemiljøutvalg (SMU).  SU kan også være SMU.

Samarbeidsutvalget er sammensatt av 2 representanter fra undervisningspersonalet, 1 representant for andre tilsatte, 2 representanter fra foreldrerådet, 2 representanter fra elevrådet og 2 for kommunen.  Den ene av de to representantene fra kommunen skal være rektor. SU har uttalerett i sentrale spørsmål som gjelder skolens virksomhet. Rektor er sekretær for SU.  SU er et forum for informasjon og kontakt mellom elever, foreldre, rektor, undervisningspersonale og øvrige ansatte. Alle er slik sikret mulighet til innflytelse på skolens situasjon og skolens virke.

Aktuelle områder SU kan uttale seg om:

 • Budsjett
 • Skolenes utviklingsplaner og driftsplaner
 • Plan for samarbeid mellom skole og hjem
 • Vedlikehold og ombygging
 • Informasjon som skal til de foresatte
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforhold og skolevei
 • Ordensreglement
 • SFO

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal være sammensatt av representanter for elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen. Representantene for elevene og foreldrene skal til sammen utgjøre flertallet i SMU. SMU skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Utvalget har uttalerett i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

FAU bør vanligvis være sammensatt av foreldrekontakter. Foreldrekontaktene samarbeider med kontaktlærerne om tilrettelegging av møter, møteopplegg og andre tiltak, etter en plan som er skissert på foreldremøtene.

Aktuelle områder SU kan uttale seg om:

 • Budsjett
 • Skolenes utviklingsplaner og driftsplaner
 • Plan for samarbeid mellom skole og hjem
 • Vedlikehold og ombygging
 • Informasjon som skal til de foresatte
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforhold og skolevei
 • Ordensreglement
 • SFO

Kommunalt foreldreutvalg (HKFU)

Det kommunale foreldreutvalget (HKFU) består av en representant fra hver skole, vanligvis leder i FAU.

Eksterne lenker

Mobbeknapp nullmobbing+logo.jpg  FUG_logo.jpg  ordensreglement