Det kommunale foreldreutvalget (KFU) består av foreledreutvalgslederne ved skolene i kommunen. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling. KFU arbeider med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen.

Leder er Silvia Klo, e-post: silvia@klo.no, 915 35 897

Medlemmer:

Skole Representant E-post
Bergseng skole Stine Larsen stine.larsen@oppvekst.harstad.kommune.no
Bjarkøy oppvekstsenter Rita Hågensen ritahaag@icloud.com
Grytøy oppvekstsenter John Lind-Hanssen john.lind-hanssen@harstad.kommune.no
Hagebyen ungdomsskole Margrethe Tresselt ma.tresselt@gmail.com
Harstad skole Rolf Arne Iversen rolf.arne.iversen@icloud.com
Kanebogen skole Øyvind Arntzen oyvind.arntzen@harstad.kommune.no
Kila skole Grete Helen Sebulonsen grete.sebulonsen@harstad.kommune.no
Medkila skole Carl-Henrik Siebke Chs@ht.no
Seljestad barneskole Tine Elisabeth Eidissen tinaelisabeth90@gmail.com
Seljestad ungdomsskole Silvia Klo silvia@klo.no
Stangnes ungdomsskole Vibeke Hind vibekehind@hotmail.com
Sørvik skole Anita Andreassen anitatrymlucas@hotmail.com
 
 
Møter
Møte i HKFU 20. november 2018 Innkalling Referat
Ekstaordinært møte i HKFU 10. januar 2019 Innkalling Referat
Møte i HKFU 5. februar 2019 Saksliste Referat