Bergseng skole
Stine Larsen      
stine.larsen@oppvekst.harstad.kommune.no  

Grytøy oppvekstsenter
Tone Rubach

Hagebyen ungdomsskole           
Beate Monsen
beate.monsen@harstad.kommune.no 

Harstad skole   
Eirunn Olsen           
eirunn.olsen@me.com

Kanebogen skole            
Øyvind Arntzen
mekruse@online.no

Kila skole           
Kjell Søreide
kjell.soereide@nif.idrett.no   

Medkila skole   
Carl-Henrik Siebke         
Chs@ht.no

Seljestad barneskole    
Cecilie Ødegaard
cecioed@onlie.no

Seljestad ungdomsskole             
Lasse Løtvedt             
lasselot@live.no

Stangnes ungdomsskole             
Jan Erik Winther      
janerikwinther@gmail.com

Sørvik skole      
Linda Furu          
linda.furu-odden@outlook.com