Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Hjemmetjenester organiseres i ulike avdelinger og i ulike enheter. Avdelingene er organsiert med avdelingsleder og driftskoordinator. Avdelingene er selvstendig ansvarlig for daglig drift med tanke på personell, fag og økonomi.

Enhet for Aktivitet og hjemmesykepleie:

  • Hjemmesykepleie Kanebogen
  • Hjemmesykepleie Sentrum sør
  • Hjemmesykepleie Sentrum nord
  • Hjemmesykepleie Bergseng
  • Aktivitet, BPA og praktisk bistand

Enhet for Heldøgns omsorg:

  • Hjemmetjeneste Grytøy/Bjarkøy/Sandsøy (lenke til Bjarkøy sykehjem og øyriket)
  • Hjemmetjeneste Sørvik (lenke til kveldsol sykehjem)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113.

Trenger du å komme i kontakt med oss i hjemmetjenesten

Sentralbord Harstad kommune
Tlf 77 02 60 00
Åpningstid kl 09.00 – 15.00 man - fre, utenom høytider.

Kontakt oss

E-posthjemmetjenesten.boogoppfolging@harstad.kommune.no

Fellesnummer til  hjemmetjeneste​ 
Tlf 416 27 711
Åpningstid 07.30-9-00 og 13.00-18.30
Du får valgmuligheter som sørger for viderekobling til rett avdeling.
Nattjenesten er bemannet fra klokken 22.20-08.00. 

Nærmere kontaktinformasjon til de ulike avdelingene finnes under fanen ledelse og kontaktpersoner.