Kulturenheten:

Harstad bibliotek:

Tor Holmstad
Konstituert Biblioteksjef
480 36 834
tor@harstadbibliotek.no

Anneli Tandy
Bibliotekar
920 30 982
anneli@harstadbibliotek.no

Kurt Frovåg
Rådgiver
905 49 995
kurt@harstadbibliotek.no

Vegard Nilssen
Assistent
902 40 814
vegard@harstadbibliotek.no

Kristoffer Rubach
Assistent
482 10 076
kristoffer@harstadbibliotek.no

Ungdomsrådet og Barn og unges kommunestyre

Park og idrett: