Motorsykler og mopeder er motorkjøretøyer og kommer dermed inn under de samme bestemmelser som gjelder for biler.

Forbud håndheves likt på alle motorkjøretøyer. Selv om kjøretøyet ikke nødvendigvis står til hinder så kan det stå ulovlig og kan bli ilagt gebyr.

Avgiftsbelagte p-plasser

Moped/MC skal følge samme regler som andre kjøretøy på avgiftsbelagte p-plasser. Det må bl.a. betales avgift hvis slike plasser benyttes. Det er førerens ansvar å finne en plassering av billetten som gjør den kontrollerbar (plastlomme, festes med gummistrikk o.l.). På avgiftsplasser kan også Easypark benyttes, da slipper man å bekymre seg for at billetten skal forsvinne. Parkeringen blir kontrollert via registreringsnummeret på kjøretøyet.

  • Det er i sommerperioden flere p-plasser reservert for motorsykler, hvor kun motorsykler med 2 hjul kan parkere. Parkeringen er gratis. Antall Mc-plasser tilpasses behovet. Følg med på skiltingen. Den eneste plassen som vil være åpen hele året er ved den store parkeringsplassen på Torvet. Se kart. 
  • Vær oppmerksom på at firehjuls motorsykler/mopeder ikke har anledning til å parkere på disse plassene.

parkering mc sentrum Harstad.jpg