Beskrivelse av tjenesten

Målet med logopedi i kommunehelsetjenesten er å styrke den enkeltes muligheter for å opprettholde, eller få tilbake tapt språkfunksjon. Logopedi i kommunehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige arbeidet innen habilitering og rehabilitering.

Logopedens kjerneoppgaver:

  • Utrede, diagnostisere og behandle mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og   talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgvansker.
  • Rådgivning, veiledning, undervisning
  • Gruppebehandling for diagnosespesifikke grupper.

Hvem kan få hjelp

Du som er over 18 år og som grunnet sykdom eller skade har:
• Uttalevansker
• Afasi
• Taleflytvansker (stamming, løpsk tale)
• Stemmevansker (Før behandling av stemmevansker skal øre/nese/hals undersøkelse være gjennomført)
• Svelgvansker/spisevansker
• Språklige kommunikasjonsvansker(kommunikasjonshjelpemidler)

Pris for tjenesten

Logopedi er en gratis tjeneste. 

Slik søker du om tjenesten

Fastlegen din eller spesialisthelsetjenesten kan henvise deg til logoped i kommunehelsetjenesten. Snakk med fastlegen din for mer informasjon.
Du kan også selv rette egensøknad ved bruk av dette søknadsskjemaet. https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf

Søknad sendes:  
Harstad kommune
Postmottak v/koordinerende enhet
9479 Harstad

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider:
Mandag-fredag 08.00-15.30

Telefon:   480 02 973
E-post:    birgitta.munkebye@harstad.kommune.no
 
​Postadresse:
Harstad kommune
Hjemmebasert ReHabilitering
Postmottak
9479 Harstad
 
Besøksadresse:
Heggen allé 13, 2. etg
9406 Harstad