Hvordan få salgsbevilling?

  • Det stilles krav til om uklanderlig vandel for sentrale personer i virksomheten. 
  • Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. 
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling. 

Hvordan søke?

Søknadskjema kan lastes ned fra vår skjemaoversikt. 

Hvor lang tid tar det?

Søknad om salgsbevilling behandles innen 4 mnd. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatteetaten. Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet dere har sendt oss de dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.