Ansvarlig vertsskap

  • Kurset gir deg opplæring i hva alkoholloven krever og belyser hva som skjer med kroppen når man drikker alkohol.
  • Alle fast ansatte, inkludert styrer og stedfortreder som skjenker alkohol skal delta på kurs i ansvarlig vertskap. 
  • Harstad kommune inviterer til kurs i Ansvarlig vertskap to ganger per år. Annonseres på kommunens nettside og facebook-side.
  • Kurset avholdes på rådhuset og gir kunnskap om regelverket for alle som jobber i utelivsbransjen. 
  • Ved nye skjenkebevillinger skal kurset «Ansvarlig vertskap» være gjennomgått senest et halvt år etter at bevillingen er gitt. Samme tidsfrist gjelder ved utskifting av personale. 
  • Dersom du ikke har anledning til å delta på kurset på oppsatte kursdager, kan du ta e-læringskurs i Ansvarlig vertskap i regi av Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/ansvarlig-alkoholhandtering