Formålet med denne forskrift er å begrense skadene som grågås gjør på dyrket mark.

Hele forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-07-11-1181​