Enheten har også oppfølgingsansvar for omsorgsstønad og brukerstyrt personlig assistent.

Nettverk- og fritidskoordinator er et kontaktpunkt mellom tjenesteytere og tjenestemottakere. Vi rekrutterer nye oppdragstakere og gir veiledning og opplæring.

Suzann Pedersen
Tlf. 975 87 518  
E-post : suzann.pedersen@harstad.kommune.no

Heidi Sørensen
Tlf. 913 86 439
E-post : heidi.sorensen@harstad.kommune.no

Tjenestebeskrivelser