For å motta hjemmesykepleie må det leveres skriftlig søknad og søknaden må innvilges. Avdelingene er ansvarlig for at tjenesten evalueres jevnlig.  Hjemmesykepleie er gratis.

Tjenesten kan omfatte;

  • Psykisk-/fysisk helsehjelp
  • Motivasjon, opplæring og veiledning for egenomsorg og egenmestring
  • Legemiddeladministrering
  • Bistand/hjelp til personlig hygiene
  • Pleie, omsorg og behandling
  • Lindrende pleie ved livets slutt

Nærmere kontaktinformasjon til de ulike avdelingene finnes under fanen ledelse og kontaktpersoner.

 

Tjenestebeskrivelse:

Hjemmetjenester

Her kan du laste ned søknadskjema. 

Skjema må skrives ut og sendes inn til
Harstad kommune
Postmottak
9479 Harstad