Omsorgsboliger er boliger til behandling, rehabilitering og omsorgsformål som kommunen har tilvisningsrett til.

Under følger en oversikt over hvilke boliger Harstad kommune har tilvisningsrett til, samt kostnader knyttet til boligene.

Veiledende priser pr. 01.01.2024 – varierer ut i fra størrelse på leilighetene. For borettslag må det påregnes gjenkjøpsverdi som må innløses. 

* Miljøvert  knyttet til bygget/fellesareal

OMSORGSBOLIGER

*Dalsbakkan borettslag

 • Sørvik – Felleskostnad pr mnd. ca. 7.400,-/8.400,-
 • Depositum kr. 29.000,- +  innløsningssum for leiligheten (fra ca. kr. 290.000,-)
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg.
   
 • * Servicesenteret borettslag, Fredlyvegen 4. 

 • Felleskostnad pr. mnd. ca. 8.750,-/10.030,- inkl. oppvarming
 • + innløsning av verdiøkning av leiligheta (fra ca. kr. 550.000,-)
 • Lysregning kommer i tillegg hvert halvår.

 • Kanebogmyra 6, kommunalt eid
  (også leiligheter for salg)    
 • Husleie pr. mnd. fra ca. kr. 8.500,-. + kr. 510,- (kabel-tv)
 • Depositum 3 mnd. husleie 
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg
 • Fredlyveien 4 og Kanebogmyra 6 har overbygd gjennomgang mellom byggene.

Olavsgården, St. Olavs gate 98 – kommunalt eid

 • Husleie pr. mnd. ca. kr. 9.300,- inkl. oppvarming
 • Lysregning kommer i tillegg hvert halvår
 • Depositum 3 mnd. husleie

 • *Havna borettslag, Pakkhusgata

 • Felleskostnad pr. mnd. ca. 7.600,-/9.600,- 
 • Borettsinnskudd kr. 30.000,- andel kr. 2.000,- + innløsningssum for leiligheten (fra kr. 315.000,-) 
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg

 •  *Samatun borettslag     Samagata 10

 • Felleskostnad pr. mnd. fra ca. 8.000,-/10.000,-
 • Andelsinnskudd kr 15.000,- + tre måneders forskudd husleie 
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg.

 • Valmuebakken borettslag – Valmuebakken 1 - 5

 • Felleskostnad pr. mnd. ca. 8.500,- + innløsningssum for leiligheten (fra ca. kr. 600.000,-) 
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg

 • 4 boliger eies av Harstad kommune

 • Husleie pr. mnd. ca. kr.9.000,- + internett/tv ca. kr. 500,-
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg

 • Lundenes helsesenter      Lundenes – kommunalt eid

 • Husleie pr. mnd. fra ca. 6.000,-. Depositum 3 mnd.
 • husleie.
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg

 • Bjarkøy, kommunalt eid

 • Husleie pr. mnd. fra ca. 5.600,-/7.100,- Depositum 3 mnd. 
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg

 • BOLIGER MED HELDØGNS OMSORG OG BEMANNING

 

*Bergseng bo og servicesenterBergsengvegen 6 – kommunalt eid

 • Husleie pr mnd. ca. kr. 9.000,-/10.800,- inkl. oppvarming
 • Lysregning kommer i tillegg hvert halvår
 • Ikke depositum

 • *Bergseng bo og servicesenter – underetg. – kommunalt eid

 • 1 rom + fellesareal
 • Husleie inkl. oppvarming ca. kr. 7.800,-,- Ikke depositum

 • Olavsgården 4 etg. St. Olavs gate 98 1 rom + fellesareal – kommunalt eid

 • Husleie pr mnd. ca. kr. 8.000,- inkl. oppvarming, ikke
 • depositum

 • Knorrebakken 2, bolig for yngre med fysisk funksjonshemming

Kommunalt eid

 • Husleie pr. mnd. ca. 11.350,- inkl. oppvarming og Altibox
 • Det må tegnes eget abonnement på strøm til lys og annet småelektrisk
 • Depositum 3 mnd. husleie

 • Kommunen har i tillegg omsorgsboliger som er tilegnet kun for spesielle målgrupper:

 • personer med psykisk sykdom
 • utviklingshemmede

Søknadsskjema finner du på Harstad kommunes hjemmeside, søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Søknader sendes: Harstad kommune, Postmottak, Avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester, 9479 Harstad

Telefonnr. 770 26 000, treffetid mandag-fredag mellom kl. 10.00–11.00 og 12.00-14.00.

Besøksadresse: Verkstedveien 1

Søknaden behandles ved Avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Ved tildeling vektlegges søkers funksjonsnivå, hjelpebehov og medisinske opplysninger, samt nåværende bolig sin egnethet, beliggenhet og eksiterende tjenestetilbud.

Ved tildeling vil det også bli tatt hensyn til øvrige beboere.

Fyller du vilkårene for å kunne få tildelt en omsorgsbolig, registreres du inn på ei venteliste. Det er ingen ansiennitet på ventelisten. Dvs. at prioritering av søker blir foretatt av Avdeling for koordinering og tildeling av helse- og omsorgstjenester når vi får ledig bolig.

Dersom du tildeles bolig, vil du motta tildelingsbrev.

På grunn av streng prioritering er det besluttet, at søkere som har fått tildelt bolig, men som av ulike årsaker takker nei til tilbudet, vil falle ut av søkerlista. Ønsker en fortsatt å stå som søker av omsorgsbolig, må det søkes på nytt. Det må også begrunnes hvorfor den tildelte boligen ikke ble akseptert.