Ved tildeling vektlegges søkers funksjonsnivå, hjelpebehov og medisinske opplysninger, samt nåværende bolig sin egnethet, beliggenhet og eksiterende tjenestetilbud. Ved tildeling vil det også bli tatt hensyn til øvrige beboere.

Under følger en oversikt over hvilke boliger Harstad kommune har tilvisningsrett til, samt kostnader knyttet til boligene.

Veiledende priser pr. 01.01.2022 – varierer ut ifra størrelse på leilighetene. For borettslag må det påregnes gjenkjøpsverdi som må innløses.

* Husmor knyttet til bygget/fellesareal

OMSORGSBOLIGER

* Dalsbakkan borettslag, Sørvik

 • Husleie pr mnd. ca. 6.860,-/7.735,-
 • Depositum kr. 29.000,- + innløsning av verdiøkning (fra ca. kr. 290.000,-)
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg.
 • Oppsigelsestid: Inntil 3 mnd. fra mottatt oppsigelse

* Servicesenteret borettslag, Fredlyvegen 4

 • Husleie pr. mnd. ca. 7.150,-/8.350,- inkl. oppvarming + innløsning av verdiøkning av leiligheta (fra ca. kr. 550.000,-)
 • Lysregning kommer i tillegg hvert halvår.
 • Engangsbeløp medlem BONORD kr. 300,- og årlig medlemsavgift på kr. 300,- pr. år.
 • Oppsigelsestid: Inntil 6 mnd. fra mottatt oppsigelse

Kanebogmyra 6 – kommunalt eid

 • Husleie pr. mnd. fra ca. kr. 8.100,-. + kr. 380,- (kabel-tv) (også leiligheter for salg)    
 • Depositum 3 mnd. husleie 
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg
 • Oppsigelsestid: Inntil 30 dager fra mottatt oppsigelse

Fredlyveien 4 og Kanebogmyra 6 har overbygd gjennomgang mellom byggene.

Olavsgården – St. Olavs gate 98 – kommunalt eid

 • Husleie pr. mnd. ca. kr. 8.800,- inkl. oppvarming
 • Lysregning kommer i tillegg hvert halvår
 • Depositum 3 mnd. husleie
 • Oppsigelsestid: Inntil 30 dager fra mottatt oppsigelse

*Havna borettslag - Pakkhusgata

 • Husleie pr. mnd. ca. 5.600,-/7.700,- Depositum kr. 30.000,- andel kr. 2.000,- + innløsning av verdiøkning (fra ca. kr. 210.000,-) 
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg
 • Oppsigelsestid: Inntil 3 mnd. fra mottatt oppsigelse

*Samatun borettslag – Samagata 10

 • Husleie pr. mnd. fra ca. 6.900,-/8.000,- 
 • Andelsinnskudd kr 15.000,- + tre måneders forskudd på husleie
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg
 • Oppsigelsestid: Inntil 6 mnd. fra mottatt oppsigelse

Valmuebakken borettslag – Valmuebakken 1 - 5

 • Husleie pr. mnd. ca. 7.500,- + innløsning av verdiøkning av leiligheta (fra ca. kr. 390.000,-)
 • Engangsbeløp medlem BONORD kr.300,- og eierskifteforsikring kr. 430,- + BONORD-medlemsavgift kr. 300,- pr. år.
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg
 • Oppsigelsestid: Inntil 6 mnd. fra mottatt oppsigelse

Lundenes helsesenter –  Lundenes – kommunalt eid

 • Husleie pr. mnd. fra ca. 6.700,-/8.000,-.
 • Depositum 3 mnd.husleie.
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg
 • Oppsigelsestid: Inntil 30 dager fra mottatt oppsigelse

Bjarkøy – kommunalt eid

 • Husleie pr. mnd. fra ca. 5.300,-
 • Depositum 3 mnd. 
 • Strøm og oppvarming kommer i tillegg
 • Oppsigelsestid: Inntil 30 dager fra mottatt oppsigelse

BOLIGER MED HELDØGNS OMSORG OG BEMANNING

*Bergseng bo og servicesenter –

 • Husleie pr mnd. ca. kr. 8.500,-/10.400,- inkl. oppvarming
 • Lysregning kommer i tillegg hvert halvår
 • Ikke depositum
 • Oppsigelsestid: Inntil 30 dager fra mottatt oppsigelse

*Bergseng bo og servicesenter – underetg. – kommunalt eid

 • 1 rom + fellesareal
 • Husleie inkl. oppvarming ca. kr. 7.100,-
 • Ikke depositum
 • Oppsigelsestid: Inntil 30 dager fra mottatt oppsigelse

Olavsgården 4 etg. - St. Olavs gate 98 - kommunalt eid

 • 1 rom + fellesareal
 • Husleie pr mnd. ca. kr. 7.300,- inkl. oppvarming, 
 • ikke depositum
 • Oppsigelsestid: Inntil 30 dager fra mottatt oppsigelse

Knorrebakken 2 – Bolig for yngre med fysisk funksjonshemming

 • Husleie pr. mnd. ca. 10.700,- inkl. oppvarming og Altibox
 • Det må tegnes eget abonnement på strøm til lys og annet småelektrisk
 • Depositum 3 mnd. husleie
 • Oppsigelsestid: Inntil 30 dager fra mottatt oppsigelse

Kommunen har i tillegg omsorgsboliger som er tilegnet kun for spesielle målgrupper:

 • personer med rusproblematikk
 • personer med psykisk sykdom
 • utviklingshemmede

Søknadsskjema finner du på her, søknad om helse- og omsorgstjenester.

Søknader sendes: 

Harstad kommune, Postmottak, Koordinerende enhet, 9479 Harstad

Telefonnr. 770 26 000, treffetid mandag-fredag mellom kl. 10.00 – 14.00

Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgate 9

Søknaden behandles ved Koordinerende enhet.Søknaden blir registrert i vår database og vil bli tatt i betraktning når vi får ledig bolig. Det er ingen ansiennitet på søkerlista. Dvs. at prioritering av søker blir foretatt av Koordinerende enhet når vi får ledig bolig.Dersom du tildeles bolig, vil du få beskjed.

På grunn av streng prioritering er det besluttet, at søkere som har fått tildelt bolig, men som av ulike årsaker takker nei til tilbudet, vil falle ut av søkerlista. Ønsker en fortsatt å stå som søker av omsorgsbolig, må det søkes på nytt. Det må også begrunnes hvorfor den tildelte boligen ikke ble akseptert.