Om avdelingen

Avdelingen inneholder 3 sengeposter bestående av totalt 23 plasser.

 • 9 senger for rehabilitering
 • 9 senger for diagnose og behandling
 • 5 senger for kommunalt akutt døgntilbud for kommunene Harstad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund.

Avdelingen utfører tjenester som du har fått vedtak på, og ønsker å bistå deg under oppholdet med utgangspunkt i hva som er viktig for deg.

Personalet er tverrfaglig sammensatt og består av: Leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, asistenter, kokker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logoped og psykologer.

Les mer om tjenestene i tjenestekatalogen.

Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet skal du selv sette. Sammen med deg, vil vi bistå deg etter beste evne slik at du kan nå dine mål, og slik at du kan fungere best mulig i ditt eget hjem. Det er like viktig at du deltar aktivt i de daglige gjøremål som i de individuelle terapitimene. Det blir lagt vekt på ferdighetstrening i forbindelse med personlig stell, spising og toalettbesøk. Under oppholdet vil vi sammen med deg, kartlegge ditt eventuelle behov for videre tjenester.

Behandling/utredningsopphold

Målet ved oppholdet er å kartlegge ditt funksjonsnivå, og gi deg den medisinske behandlingen du har behov for. Under oppholdet vil vi sammen med deg, kartlegge ditt eventuelle behov for videre tjenester.

KAD-opphold (øyeblikkelig hjelp)

Avdelingen gir tilbud om døgnopphold til deg, dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, men ikke trenger å legges inn på sykehuset. Målet med oppholdet er å gi deg den pleien og medisinske behandlingen du har behov for, og kartlegge eventuelt videre behov for tjenester sammen med deg.

Hjemmebesøk

Avdelingen gir tilbud om hjemmebesøk i løpet av oppholdet. Hensikten med hjemmebesøket er å se på behov for tilrettelegging og hva du må trene på når du er hos oss.

Transport

Pasientreiser vil tilrettelegge transporten fra ditt hjem dersom du ikke kan benytte deg av rutegående transport. For mer informasjon kontakt pasientreiser eller ditt legekontor/sykehuset. Tlf pasientreiser 915 05 515. Reisen må bestilles innen kl 13.00 dagen før. For pasientreiser tilkommer det en egenandel pr. reise. Har du frikort betaler du ingen egenandel. Mer informasjon finner du på : https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Du må ha med

 • Klær til hele oppholdet, disse må være godt merket med navn (ingen klær vaskes i avdelingen).
 • Toalettsaker
 • Gode innesko(tøfler/slippers kan ikke brukes under trening)
 • Evt. hjelpemidler(må merkes med navn)

Avdelingen tar ikke ansvar for personlige eiendeler og verdisaker. Under oppholdet gjelder din egen hjemme forsikring. Det anbefales å ha med betalingskort og ikke kontanter.

Ved innkomst

Vi ber om at du kommer til avdelingen mellom kl 11.00 og 14.00. Rommet ditt vil være klart fra kl 13.00, i mellomtiden kan du vente i fellesstuen. Ved hjemreise bør sakene dine være pakket til kl 11.00. 

Måltider

 • Frokost kl 08.30-10.00
 • Lunsj kl 13.00-13.30
 • Middag kl 16.00-16.45
 • Kvelds kl 20.00-20.30

Det er anledning til å få mat utenom de faste måltider. Gi beskjed under innkomstsamtalen om du har spesielle ønsker eller allergier vi bør vite om. Besøkende bes vennligst vente utenfor spisestuen under måltider.

 

Faste aktiviteter på avdelingen

 • Fellestrim i gymsal: Hverdager kl 12.15 – 12.45
 • Vanntrening: Grottebadet fredager kl 12.00 – 13.00
 • Individuell trening/behandling: etter avtale

Besøkstid

Besøkstid er hele dagen, likevel oppfordres besøkende å komme om ettermiddagen. Kjernetid for trening og behandling er på dagtid, og mange har behov for hvile i etterkant.

Annet

Røyking og inntak av alkohol er ikke tillatt i avdelingen. Dersom du har gjort avtaler utenfor avdelingen Vi har ikke kapasitet til å følge deg til frisør, tannlege, optiker, og lignende under oppholdet. Dersom du er avhengig av følge anbefaler vi deg å endre timebestillingen, eller gjøre avtale med andre.

Ta gjerne kontakt med avdelingen dersom du lurer på noe.

Last ned denne informasjonen som brosjyre

I tjenestekatalogen finner relevante tjenestebeskrivelser.

Dersom du har noen tilbakemelding til oss kandu benytte deg av kommunens serviceklageordning