• Ring 113 når det er livstruende tilstander.
  • Ring legevakta tlf 116 117  evt 77 05 73 60. når det haster med å få hjelp med akutt sykdom eller skader. Legevakttelefonen er åpen hele døgnet.

Åpningstider

Legevakta åpner på hverdager kl 15.30 og hele døgnet i helger. Se åpningstidene i jula/nyttåret her.

Adresse

St. Olavsgt 70, 9480 Harstad (underetasjen på UNN Harstad, felles inngang)

Legevakten hjelper når det haster

Ved livstruende tilstander, ring medisinsk nødtelefon 113.
Ellers ringer du legevakta på telefon 116117 ved akutt sykdom eller akutt forverring av sykdom eller skader.

På dagtid hverdager kl 08-15.30 skal du kontakte egen fastlege.

Legevakta åpner på hverdager kl 15.30 og er åpen hele døgnet i helgene.
Vi har en legevaktlege på beredskapslegevakt, så du skal ringe legevakta for råd/veiledning før du reiser dit.

Ventetid

Du får et tidspunkt om når du får time. Det er veiledende, da mer akutte hendelser alltid går foran. Sykepleier på legevakten vurderer hastegraden du tilhører i sammen med din informasjon.

Dette tar du med til legevakten

Legevakten har ikke tilgang til din journal hos fastlege eller fra sykehuset. Hvis du har relevante medisinske opplysninger og oversikt over faste medisiner, så ta det med. Husk legitimasjon. Kontakt sykepleier i ekspedisjonen  når du kommer til legevakta.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i Harstad, Kvæfjord og Lødingen kommuner.

Betaling

Du må betale egenandel for behandling ved legevakten. I tillegg må du betale for bandasjer, medisiner og evt annet utstyr som blir brukt. Husk gi beskjed til sykepleier og legevaktlegen hvis du har frikort.

Betalingen skjer via betalingsautomaten fra Melin utenfor ekspedisjonen, ved  både kontant betaling og med kort. Hvis du ikke betaler, så sendes det faktura i posten.

Ved legetilsyn i ambulansen så ettersendes det faktura.

Hjemmebesøk

Legevakten drar bare unntaksvis på sykebesøk.  Pasientene må komme til legevakt enten på egenhånd, med drosje eller ambulanse.

Tilbakemeldinger og klager

Hvis du ikke er fornøyd med legevakta så kan du gi oss tilbakemelding, den bør være skriftlig.

Enten via e- post eller per post; Sindre Heide - sindre.heide@harstad.kommune.no

Harstad interk legevakt v / legevaktsjefen
Havnegt 1.
9479 Harstad.