Over 7000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per desember 2020. Miljøfyrtårn har flere sertifiseringsmodeller som passer for de fleste bedrifter, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.  

Virksomheter som er sertifiserte Miljøfyrtårn har mange fordeler:

- Øker kompetanse og fokus på HMS og miljø
- Er i forkant av en utvikling med god miljøprofil
- Bidrar til et godt omdømme blant kunder og i lokalmiljøet
- Markedsfordeler ved å kunne dokumentere miljøvennlig drift (stadig flere store bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og statlige etater stiller miljøkrav i anbudsrunder)
- Rekruttering av nye ansatte - attraktiv arbeidsplass der miljøhensyn er vektlagt
- Sparer penger på drift (energi, avfall, mv.)
- Lavere sykefravær - bedre arbeidsmiljø
- Oppfyller lovkrav til dokumentasjon av miljøvennlig drift (HMS-forskriften, regnskapsloven og miljøinformasjonsloven)

Miljøfyrtårn-virksomheter tar samfunnsansvar i praksis og bidrar til bærekraftig utvikling! Nasjonal statistikk viser at Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har bedre resultater enn gjennomsnittet når det gjelder bl.a. sykefravær, gjenvinning av avfall og energibruk.

For å bli Miljøfyrtårn må virksomhetene oppfylle konkrete kriterier. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer. Virksomhetene får bistand fra eksterne rådgivere – Miljøfyrtårn-konsulenter – under sertifiseringsprosessen. Kommunen der virksomhetene ligger, er ansvarlig for sertifisering. Virksomheten må levere en årlig klima- og miljørapport, og blir resertifisert hvert tredje år.

Miljøfyrtårn ble startet i Kristiansand i 1996, og Stiftelsen Miljøfyrtårn ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 21. juni 2016 ble en ny heldigital sertifiseringsløsning lansert som skal gjøre det enklere for flere virksomheter å ta miljøansvar. Nye Miljøfyrtårn skal gjøre veien fram til sertifisering enklere og mer effektiv. Kriteriene virksomheter sertifiseres etter er oppdatert, og det er bygget et klimaregnskap inn i måleverktøyet. I tillegg tilbys verktøy og hjelpemidler som gjør det enklere å innføre miljørutiner på arbeidsplassen. 

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kristiansand for nærmere informasjon:
Telefon: 38 00 80 60
E-post: post@miljofyrtarn.no
Hjemmeside: www.miljofyrtarn.no

 

Miljøfyrtårn i Harstad kommune

Miljøfyrtårnkoordinator og sertifisør i Harstad er miljørådgiver Tyra Meininger Saudland.
Telefon: 481 37 495
E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

I Harstad kommune finnes det 45 Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter per 10. desember 2020. For en oppdatert liste over gyldige miljøfyrtårn i Harstad, se oversikten på Stiftelsen Miljøfyrtårns hjemmesider: https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/finn-sertifiserte-virksomheter/.

 

Kommunestyret i Harstad har vedtatt at kommunen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn innen utgangen av 2022. Per desember 2020 er rådhuset og alle de kommunale barnehagene i Harstad godkjent som Miljøfyrtårn. Planen er å sertifisere skolene våren 2021, og deretter resterende enheter. 

 

Se også:

Harstad kommune er miljøfyrtårnsertifisert

Gausvik barnehage er blitt miljøfyrtårn

Delte ut 17 miljøfyrtårn-sertifikater