Per 31. oktober 2022 er over 9000 virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn i Norge, 67 av disse i Harstad. Miljøfyrtårn har flere sertifiseringsmodeller som passer for de fleste bedrifter, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn-virksomheter tar samfunnsansvar i praksis og bidrar til bærekraftig utvikling! Nasjonal statistikk viser at Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har bedre resultater enn gjennomsnittet når det gjelder bl.a. sykefravær, gjenvinning av avfall og energibruk.

Les mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

 

Miljøfyrtårn i Harstad kommune

Harstad kommunes samfunnsplan har som overordnet målsetting at Harstad skal ha en framtidsrettet og ansvarlig vekst, der all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte – miljømessig, sosialt og økonomisk. Miljøfyrtårn er et konkret miljøledelsesverktøy som på sikt skal føre til mer effektive rutiner og lavere driftskostnader. Miljøfyrtårn skal hjelpe Harstad kommune med å ta miljøansvar, "feie for egen dør" og redusere klimagassutslipp.  

Kommunestyret i Harstad har vedtatt at alle enheter og avdelinger i kommunen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Kommunen sertifiseres etter den såkalte hovedkontormodellen, der hovedkontoret - det vil si rådhuset - oppfyller kriterier som er felles for hele kommunen, blant annet sentrale innkjøpsavtaler, styringssystem, rutiner og reglementer i Kvalitetshåndboka og lignende. Kommunen har innført en rekke ulike tiltak i forbindelse med Miljøfyrtårnsertifiseringen, blant annet innføring av nytt kildesorteringssystem, flere ladepunkt for elbiler, forbedret sykkelparkering, tørt renhold på overflater og gulv for å redusere kjemikalieforbruk, og mye mer. 

Per oktober 2022 er rådhuset, alle de kommunale barnehagene, Harstad brannstasjon, Harstad bibliotek og seks av grunnskolene i Harstad godkjent som Miljøfyrtårn. Planen er å sertifisere resterende enheter og avdelinger i løpet av 2023.

Som del av vårt miljøarbeid rapporterer kommunen inn nøkkeltall til Miljøfyrtårn årlig. Hver enhet eller avdeling som er godkjent som Miljøfyrtårn leverer inn egen rapport. Ta kontakt med kommunens miljørådgiver dersom du ønsker innsyn i rapportene. 

Du kan lese rapportene for Harstad rådhus her:

2021    2020    2019    2018

 

Har du spørsmål, innspill, ris eller ros? Kanskje har du en god idé for hvordan kommunen kan bli mer miljøvennlig?

Ta kontakt med miljørådgiver Tyra Meininger Saudland på epost tyra.saudland@harstad.kommune.no eller telefon 481 37 495. 

 

Se også:

Harstad kommune er miljøfyrtårnsertifisert

Gausvik barnehage er blitt miljøfyrtårn

Delte ut 17 miljøfyrtårn-sertifikater