Regelverk og lokal bevillingspolitikk

Alkoholpolitisk handlingsplan
Her finner du alkoholpolitisk handlingsplan for Harstad kommune.

Veileder for utendørsarrangement i Harstad
Skal du arrangere noe utendørs i Harstad, er det noen regler du må forholde deg til. 

Alkoholloven 
Formålet med loven er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Alkoholforskriften 
Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler knyttet til utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger.

Serveringsloven
Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder av hensyn til næringen, gjestene og samfunnet for øvrig. Loven skal bidra til å gi serveringssteder stabile og forutsigbare rammevilkår og å hindre illojal konkurranse. 

Reklameforbudet i alkoholloven
Det er forbudt å reklamere for alkoholholdig drikke, reklamere for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk og la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester. Reklameforbudet gjelder i alle kanaler, også i sosiale medier og på produktets etikett/emballasje. Les om reklameforbudet hos Helsedirektoratet. 

Rutiner for internkontroll
Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll for å sikre at bestemmelsene i lovverket blir fulgt. Les mer om dette hos Helsedirektoratet