Troms fylkeskommune har ansvar for å organisere daglig skoleskyss for ca. 9000 elever som har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste reiser med ordinære bussruter. 

Kort fortalt gjelder følgende:

Hovedregelen er at elever har rett til gratis skyss mellom hjem og skole dersom avstanden mellom hjem og skole er lenger enn skyssgrensen i Opplæringslova.

  • Grunnskole 1. klasse: 2 km.
  • Grunnskole 2.-10 klasse: 4 km.
  • Videregående skole: 6 km.

Noen få har rett til gratis skyss, uansett avstand:

  • Elever med sykdom/skade/funksjonshemming.
  • Elever som må bruke båt eller ferge til skolen.
  • Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Slik skyss må det søkes om på eget søknadsskjema: Søknad om skyss ved farlig skolevei (kf.no)

Her finner du mer informasjon om regelverket for skoleskyss.