Hagebyen skole-4.jpg

Skolen ligger ca. 2 km. nord for Harstad sentrum, og er omgitt av flotte naturområder på Trondeneshalvøya. Vi har her rike muligheter i nærmiljøet, med tilgang til både sjø, ferskvann og historiske tufter, og ønsker at dette skal være med på å prege undervisninga. Foto: Øivind Arvola

Hagebyen skole er en ungdomsskole nordøst for Harstad sentrum. Skoleåret 2020/2021 har skolen 234 elever fordelt på fire 8.klasser, tre 9. og tre 10. klasser. 

Skolen har et godt kvalifisert personale med visjonen "Hagebyen skole - trygg og innovativ med eleven i sentrum". Fokuset ligger på arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø, samtidig som vi ønsker å utvikle elevenes kreative evner. Skolen har fokus på digitale ferdigheter, samt grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Skolen jobber også aktivt med "Vurdering For Læring".

Hagebyen skole har egen elevavis som du finner her.
 

hagebyen-elevavis[1].png