PS! Har du lyst til å bli vår kollega/Har du lyst til å jobbe hos oss?

 

 

Harstad skole har lange tradisjoner. Skolen åpnet i 1918 i et flott erverdig bygg. 100 år etter har lærere og elever fått et nytt, flott og moderne skolebygg.

Skolen har omtrent 360 elever og er også mottaksskole med innføringsgruppe. Skolens skolefritidsordning har omtrent 140 barn. Samlet er det ca 60 ansatte ved skolen. Skolen ligger synlig i sentrum av Harstad. Dette gir oss unike muligheter med kort avstand både til sentrumsområdet, Trondeneshalvøya og Folkeparken.

Vi ønsker at vår skole skal være et trygt sted der den enkelte elev skal kunne utvikle seg best mulig ut fra sine forutsetninger.

Vår visjon er: "JEG KAN - JEG VIL - VI SKAL"

Skolen sin pedagogiske plattform bygger på denne visjonen. Skolen er organisert i team og inndelt etter 1.-4.trinn og 5.-7.trinn. Elevene jobber etter ukeplaner med fokus på egenvurdering. Dette er et arbeid som kom i gang når skolen var deltager i prosjektet "Vurdering for Læring og Skolutvikling". I tillegg satser skolen på å utviklle gode leseferdigheter hos elevene. Blant annet har skolen en egen leseveileder i 40% stilling. I dag er skolen med i prosjektet motivasjon, mestring og muligheter, som har utgangspunkt i den statlige satsningen "Ungdomstrinn i utvikling". Her er alle grunnskolene i Harstad kommune med. Vårt satsningsområde er å skape undervisning som er relevant, praktisk og tydelig. Blant annet jobber lærerne etter aksjonslæringsprinsipper. Skolen har fire masterstudenter i Akjsonsforskning, som vil være ferdige våren 2016. I og med skolen er mottaksskole er vi også med i prosjektet "Kompetanse for mangfold".

Pals

Harstad skole er en PALS skole. PALS står for "Positiv atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen". Dette er et program initiert av Atferdssenteret hvor skolen kom med i 2006. I 2013 startet skolen opp med Trivselsledere som et ledd i dette arbeidet.