IMG_9762_1200x674_600x337.jpg
 

Bergseng skole er en 1-7 skole som ligger ca 3 km nord for Harstad sentrum. Skolen har 340 elever og 50 ansatte i
skole og SFO. Beliggenheten nær Kilhusåsen, Bergselva, Bergsodden og ellers variert og rikt nærmiljø, gir gode
muligheter for en aktiv skole der elevene får utfolde seg.

Skolens hovedmålsetting er å være en arena der læreplanens verdigrunnlag, legges til grunn opplæringen og hele
virksomheten. Sosial læring og kompetanse i fagene skal gå hånd i hånd. Vi ønsker at vår skole skal være en skole for
alle.

Skolen jobber for tiden med implementering av ny læreplan, og vi jobber med pedagogisk analyse som verktøy for
utvikling i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU.

 

 

Bergseng skole