Sørvik skole er en enhet som består av barneskole med 1.-7. trinn og ligger sentralt plassert i Sørvik, ikke langt unna boligfelt, butikk og kirke. Den er en sentral og viktig del av bygda, og bruker nærmiljøet aktivt.

Skolen er med på de store satsingene til Harstad kommune, blant annet realfagsløftet, og har en stabil og erfaren arbeidsstokk.