Vårt formål:

 • Krisesenteret skal tilby hjelp til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner
 • Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

 • Et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil
 • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

 • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon
 • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret 
 • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud og kan tilby:

 • både kvinner og menn som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtaletilbud.
 • Et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn
 • Hjelp i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging
 •  å følge opp brukerne i reetableringsfasen.
 • utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeid i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser. Foredrag og undervisning i temaet vold i nære relasjoner er noe vi vektlegger.
 • Vi har et tett samarbeid med andre krisesenter i regionen og samarbeidsmøter med andre etater i kommunen vår.

Husk at

 • Du kan være anonym
 • Har du behov for tolk kan vi ordne dette
 • Alle på krisesenteret har taushetsplikt
 • Ingen av våre tjenester koster deg noe

Harstad Krisesenter og samarbeidskommunene Kvæfjord, Ibestad, Skånland og Tjeldsund blir et Kommunalt krisesenter fra 1.4.2019, og vil drive videre i eksisterende lokaler.

Adressen er hemmelig men vi ligger lett tilgjengelig til i Harstad kommune og du blir guidet frem.