Vårt formål:

  • Krisesenteret skal tilby hjelp til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner
  • Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud og kan tilby:

·       både kvinner og menn som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtaletilbud.

·       Et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn

·       Hjelp i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging

·      å følge opp brukerne i reetableringsfasen.

·       utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeid i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser. Foredrag og undervisning i temaet vold i nære relasjoner er noe vi vektlegger. Vi har et tett samarbeid med andre krisesenter i regionen og samarbeidsmøter med andre etater i kommunen vår.

Husk at

  • Du kan være anonym
  • Har du behov for tolk kan vi ordne dette
  • Alle på krisesenteret har taushetsplikt
  • Ingen av våre tjenester koster deg noe

Harstad Krisesenter og samarbeidskommunene Kvæfjord, Ibestad, Skånland og Tjeldsund blir et Kommunalt krisesenter fra 1.4.2019, og vil drive videre i eksisterende lokaler.

Adressen er hemmelig men vi ligger lett tilgjengelig til i Harstad kommune og du blir guidet frem.