Vedtaksbasert tilbud

Dagsentertilbud for eldre

Tilbudet foregår på 2 ulike institusjoner og er basert på vedtak. Se link for nærmere informasjon.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende  

 

Lavterskeltilbud

Turgruppe for mennesker med demens arrangeres ukentlig i regi av demenskoordinator-/ Hukommelsesteamet.

Kontakt demenskoordinator/ hukommelsesteam for mer informasjon