Koronasmitte i Harstad

27. mars: Enda en smittet av korona i Harstad – totalt er fire bekreftet smittet

Personen kom fra reise i utlandet, og har vært i karantene siden hjemkomst til Harstad. Harstad kommune driver fortsatt smitteoppsporing rundt denne personen, men vi mistenker ikke at smitten er spredt utover eventuelt husstanden. Dette er den fjerde bekreftede smittede i Harstad. Totalt har vi må testet 381 personer. 48 venter fortsatt på prøvesvar, og sitter dermed isolasjon inntil svar foreligger.


25. mars: To til fra Harstad bekreftet smittet.

To personer til, bosatt i Harstad, er bekreftet smittet av koronaviruset. Begge kom med fly fra Gran Canaria til Tromsø 20. mars kl 1430. De tok så chartret buss videre til Harstad/Narvik lufthavn Evenes.De to er fortsatt syke, og har vært i karantene og isolasjon siden de kom til Harstad. Begge kan beskrives som unge pensjonister.

Vi jobber i samarbeid med Folkehelseinstituttet og bakkemannskapet som håndterer flyet for raskt å få oversikt over de som hadde seteplass nærmest de som er bekreftet smittet. Det vil si de nærmeste seteradene foran og bak, samt de som satt i nærheten på bussen. Vi gjør dette for å informere nærkontaktene om karantene- og isolasjonsreglene, samt bli oppdatert på deres helsetilstand.

Vi oppfordrer sterkt folk som har vært på reise å overholde karantenebestemmelsene og ta kontakt med pandemitelefonen nr 415 71 800 hvis de eventuelt skulle kjenne luftveissymptomer.

Harstad har dermed per 24. mars tre kjente tilfeller av koronasmittede innbyggere.

 


20. mars: Passasjerer på fly fra Grand Canaria bes følge nøye med koronasymptomer

En person som kom hjem til Harstad fra Grand Canaria 12. mars er smittet av korona. Medpassasjerer må derfor være spesielt oppmerksom på symptomer - og være ekstra forsiktig når de overholder karantenereglene.

Harstad kommune har fått melding fra Folkehelseinstituttet at en person er smittet av korona. Personen er ikke alvorlig syk for øyeblikket, og er i isolasjon hjemme.

- Det er veldig viktig at folk som kom med flyet 12. mars kl 1400, DK 1517 overholder karantenebestemmelsene og er ekstra påpasselig på eventuelle symptomer på smitten, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

Regelen er at alle som kommer fra utlandet skal automatisk i to ukers karantene.

- Vi jobber nå sammen med Folkehelseinstituttet for å spore opp de som satt i nærheten av personen på flyet. Men vi ber alle som har kommet fra utenlandsfly om å overholde karantenereglene og være varsom i kontakt med andre. Vi har fortsatt som mål å unngå omfattende smitte i Harstad.

 


 

17. mars: En ansatt på en helseinstitusjon i Harstad fikk 13. mars påvist koronasmitte. Alle beboere, pårørende og ansatte er varslet.

Mandag ettermiddag ble kommunen kontaktet av kommuneoverlegen i en nabokommune med melding om at en innbygger som jobber i Harstad har testet positiv på koronavirus. Det ble iverksatt tiltak umiddelbart. Kommuneoverlegen og hans stab har vært i tett dialog med smittevernoverlege ved Folkehelseinstituttet om situasjonen, og vi følger deres råd.

Den ansatte
Den aktuelle ansatte er nå i god bedring, etter en sykdomsperiode. Vi er i tett dialog med den ansatte, og forsøker å ivareta den ansatte best mulig. Testen ble tatt 13. mars, og vi fikk resultatet sent i går. Fra vi fikk beskjed om positiv prøve, har vi satt inn omfattede smitteverntiltak, informert andre ansatte, pårørende og beboere. Vi vet enda ikke hvordan vedkommende ble smittet, men vi mistenker innenlandssmitte. Det jobbes nå med å spore opp alle personer vedkommende har vært i kontakt med de siste ukene. Det er en omfattende jobb, og vi kan ikke få understreket godt nok hvor viktig det er at alle overholder gode personlige smitteverntiltak – god håndhygiene, gode hosterutiner og hold avstand på minst en meter til hverandre.

Beboere
Vi har gjort en rekke tiltak ved helseinstitusjonen vedkommende jobber ved. Vi har testet i henhold til de nasjonale retningslinjer og der vi mener det er nødvendig. Det er ingen andre som har påvist smitte, men vi venter på testsvarene. Vi holder beboerne i karantene med nødvendig tilsyn og tett oppfølging inntil vi har avklart smittesituasjonen. Vi har iverksatt strenge smitteverntiltak slik at ansatte og beboere ikke skal utsettes for smittefare. Felles bespisning er kuttet, beboerne er på sine rom og har ikke kontakt med andre enn de ansatte.

Ansatte
Alle ansatte ved institusjonen følges tett opp. Folkehelseinstituttet har anbefalt at de ansatte som har vært på jobb i perioden fortsatt går på jobb så lenge de er friske. Vi har en tett dialog med de ansatte om hvordan vi skal løse den krevende situasjonen de står i.

På fritiden skal de være i hjemmekarantene fram til 23. mars dersom det ikke påvises nye smittetilfeller.

Smitteforebyggende tiltak

Det er nå viktigere enn noen gang med smitteforbyggende tiltak. Ansatte skal bruke fullt smittevernutstyr (smittefrakk, lange hansker, munnbind med visir) når de går inn til luftveissyke pasienter. Alle beboere med luftveissymtomer er satt i full isolasjon. Disse er testet og svar forventes senest torsdag. Det vil bli iverksatt forsterket renhold i hele bygget.

Pårørende

Pårørende til beboerne er varslet, og de har fått kontaktpersoner de kan snakke med.

Viktig å stå sammen

Dette er en krevende situasjon for alle involverte. Det krever en stor innsats fra alle berørte. Harstad kommune vil gjøre det vi kan for å støtte beboere, pårørende og ansatte. Det er viktig å stå sammen.

Oppdatert 18. mars: Harstad kommune har fått svarene på alle prøvene som ble tatt ved helseinstitusjonen der den koronasmittede jobbet. 

Tirsdag ble det kjent at en ansatt ved en helseinstitusjon i Harstad er smittet med koronavirus. Det ble tatt tester av andre pasienter og ansatte. 

Prøvesvarene er negative så langt. Men fortsatt er insitusjonen underlagt strenge karantenebestemmelser.  (Vi skrev tidligere at vi hadde fått svaret på alle, men det er tatt to tester til, etter de første).

- Det er en enorm lettelse at de fleste prøvene er negative, sier den ansatte, som nå er isolert hjemme, men ellers i god form.
- Jeg har fryktet at jeg skulle være en smittekilde overfor den sårbare gruppen beboere og andre ansatte, selv om jeg har tatt alle forholdsregler og fulgt alle rådene til Folkehelseinstituttet og Harstad kommune. Hvis resten er negative, er det uendelig mye lettere å sitte i isolasjon og vite at jeg ikke har vært en fare for mine kollegaer og beboere. 

Den ansatte hadde milde luftveissymptomer i en periode tidlig i mars, der den ansatte ikke visste om vedkommende var syk eller ikke. 
Den ansatte ble syk på jobb natt til 9. mars, dro hjem og ble dårligere. Vedkommende har ikke vært på jobb etter det. Etter hvert følte den ansatte seg frisk nok til å gå på jobb, men tok en koronatest, og var i karantene inntil svaret kom. Det var positivt.

- Det var et sjokk. Jeg har mye erfaring fra helsearbeid, og har gjort en rekke smitteforebyggende tiltak hjemme og mens jeg var på jobb. Likevel ble jeg smittet. Jeg har hatt en mild variant av sykdommen, og er nå frisk. Det har vært spesielt å være den første, med alle den oppmerksomheten det har gitt, spesielt i sosiale medier. Det har vært spekulasjoner og påstander som ikke medfører riktighet. Jeg håper folk tenker seg om før de skriver eller uttaler seg om ting de ikke kjenner til. Alle kan bli smittet uansett hvor nøye man er med håndhygiene og hosterutiner; du kan bli smittet selv om du har veldig gode rutiner og tar alle forholdsregler. 

Pandemitelefon og samtaletelefon

 • Pandemitelefon: nr 415 71 800: Tirsdag 07.04: kl 0830-1800. Onsdag 08.04: kl 0830-1400. Resten av påsken kl 1200-1400
 • Samtaletelefon for barn, ungdom, familer og voksne telefonnummer: 416 31 500.  Åpningstider: 10.00 – 17.00 til og med 13. april.
 • Praktisk bistand: Ring 770 65890 mellom kl 09.00 -15.00 mandag-fredag for å få hjelp med praktiske gjøremål. 

Hjelp oss å hjelpe: Vil du bidra til å sikre gode nok kommunale tjenester?

Vi lager nå en oversikt over frivillige som ønsker å bidra til å sikre gode kommunale tjenester i disse korona-tider, dersom det blir nødvendig. Det kan bli mange oppgaver som vi kan komme til å trenge hjelp til, både innenfor helse- og sosialfeltet, men også andre områder. Vil du bidra?

Harstad kommune deltar nå aktivt i den store felles helsedugnaden for å stoppe spredningen av koronaviruset. Det kan ta tid. Vi kan komme i en situasjon der vi - på grunn av karantene og sykdom -ikke har nok folk til å levere gode nok tjenester til våre innbyggere. Derfor ønsker vi allerede nå å skaffe oss en oversikt over frivillige som ønsker å bidra dersom det blir nødvendig. Det kan bli mange oppgaver som vi trenger hjelp til, både innenfor helse- og sosialfeltet, men også andre områder.

Ønsker du å bidra, fyll ut dette skjemaet, så kan det hende vi tar kontakt når den tid kommer. På forhånd takk.

Testede og smittede

475 personer er testet i regi av Harstad kommune. (Unn Harstad tester også, disse tallene kommer i tillegg). Vi har ikke fått svar på alle, men 4 har testet positivt så langt.
Se hvordan testingen foregår nå

Hvem skal i karantene?

Alle bør nå holde seg mest mulig hjemme. 

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de skal være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, skal de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dette gjelder også helsepersonell.
Les mer her hvor lenge du skal være hjemme og hva du kan gjøre

​Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du er i samme husstand til en som er under testing. Da skal hele husstanden være i hjemme karantene inntil prøvesvar foreligger. 
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Alle som har vært på reise utenfor Norden skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. Les forskriften her. Fra tirsdag 17. mars skal også alle som har vært i Sverige og Finland i 14 dagers karantene.
 • Kommuneoverlegen i Harstad har vedtatt at alle som ankommer Harstad etter reiser i fylkene Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Rogaland, Viken og Vestland ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. Les vedtakene som er spesielle for Harstad her. 
  Reisende som kommer til Harstad – og som ikke har symptomer, kan reise hjem eller til sitt planlagte oppholdssted for å påbegynne hjemmekarantenen. Under reisen skal de holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. De må ta kontakt med flyselskap, Avinor eller kommunen de oppholder seg. Har du kun vært på en flyplass i en av disse fylkene og reist videre, trenger du ikke gå i karantene. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 14.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Hva er hjemmekarantene? Hva er hjemmeisolering?

Hjemmekarantene betyr:

Isolasjon betyr:

 • at du skal holde deg hjemme.
 • ikke selv gå i butikk e.l.
 • at legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.
 • Les mer om isolering her.

Beskrivelse for helsepersonell av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Slik hindrer vi smitte

God hoste- og håndhygiene er det viktigste enkelttiltak vi kan gjøre for å hindre smitte. Dette kan ikke understrekes nok og gjelder både for syke og friske. Vi må alle bli flinke på dette for å hindre smitteoverføring.

 • Vask hendene ofte! Håndvask utføres over minst 20 sekunder under rennende vann og med vanlig såpe. Tørk deg tørr med papir, eller egen handduk som bare du bruker.
 • Vask hendene før du tar deg til ansiktet.
 • Vask hendene hver gang før du spiser.
 • Vask hendene før du drar hjemmefra og vask hendene med en gang du kommer hjem. Bruk håndsprit dersom du ikke har vaskemuligheter tilgjengelig.
 • Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
 • Oppsummert: vask hendene så ofte du kan.

For å hindre smitte må vi huske å ikke hoste eller nyse direkte på andre. Host i papirhåndduk (som vi alle bør har tilgjengelig), evt. i albuekroken dersom du ikke har papirhåndkle tilgjengelig. Ikke host i håndflaten. Dersom det likevel skjer, vask hendene umiddelbart etterpå.

Det er viktig at man alltid forsøker å holde 1-2 meters avstand til personer rundt oss.

Tiltakene over vil redusere sjansen for smitte betydelig.

Hvem og hvor blir man testet

Det er assisterende kommunelege Silje A Søreng som har ansvar for at testene tas.

Hvem

Kriterier for testing i Harstad, uavhengig av reisevirksomhet
 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer
 • Testing som ledd i direkte smitteoppsporing

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Definisjon av sårbare grupper:

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 (koronaviruset):

 • Eldre personer (>65 år)
 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19.

Basert på kunnskapen vi har nå, antar vi at risikoen ikke er lik for alle i gruppene nevnt over. Dette gjelder særlig for diabetes, hvor en velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, trolig ikke gir økt risiko for alvorlig forløp av sykdom. Det samme kan gjelde for andre kroniske sykdommer som er godt behandlet.

Hvor skjer testene

Det er etablert drive-in-testing på Gangsås. Hit kommer de som er blitt henvist til testing fra sin fastlege eller legevakta. Selve testen skjer gjennom et vindu. Du kan kjøre helt til vinduet, men må ut av bilen for å ta testen. Testen gjennomføres ved at en pinne stikkes langt bak i nesen, roteres og holdes der i noen sekunder. Siden stikkes en pinne bak i halsen. Det er ikke til å legge skjul på at dette kan være ubehagelig, men det er viktig å holde ut for å få best mulig prøveresultat. 
 

Når og hvordan søker du hjelp hos helsesenteret

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten.

Her er oversikten over fastlegekontor i Harstad.

Kontaktinformasjon legevakten: Telefon 116 117

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015. Lokalt har vi en egen telefon: Ring vår informasjonstelefon på tlf 415 71 800. Åpningstider: Mandag til fredag klokken 08:30 til 20:30, lørdag og søndag kl. 10:00 til 15:00. 

 

Råd fra psykologene i koronatider

Hverdagen vår forandret seg raskt, og denne situasjonen påvirker oss alle. Det er helt normalt å kjenne på bekymringer.

Nå skal vi gjøre det motsatte av det som vanligvis er bra for oss.  Vi skal holde avstand til hverandre for å hindre at vi og andre blir syke.

Her er noen konkrete råd som kan være til hjelp når vi ikke kan møtes fysisk:

 1. Lag rutiner for dagen  
  Selv om hverdagen er snudd på hodet, forsøk å stå opp til samme tid, hold på faste måltider, kle deg som vanlig og forsøk å holde deg fysisk aktiv. Gå en tur, løp hvis du liker det, eller rydd snø.
   
 2. Hold kontakten med hverandre
  Den sosiale kontakten kan opprettholdes selv om vi må holde avstand. Bruk videoløsninger hvis du har mulighet til det eller ring. Husk å snakke om mer enn bare enn viruset.
   
 3. Legg en plan for bekymringstanker
  Bekymringstanker er helt naturlig nå om dagen. Utfordringen er når bekymringstankene tar overhånd. Dette kan hjelpe:
 • Sett av 10 – 15 minutter i løpet av dagen til bekymringstanker. Når bekymringene kommer over deg ellers, utsetter du tankene til det fastsatte tidspunktet. Aksepter at tankene kommer, ta dem på alvor, men vær sjefen som bestemmer når det skal skje.
 • Gjør noe som tvinger deg til å konsentrere deg om noe annet enn bekymringstankene dine. Du kan for eksempel gå på ski, høre på radio, spille spill, se en film, eller ring noen du kjenner. Hvis du merker at bekymringstankene ikke gir slipp, prøv en annen aktivitet som krever av din konsentrasjon og oppmerksomhet.
 1. Sett av faste tidspunkt for når du sjekker nyheter og begrens tiden du bruker på det 
  Velg noen få sikre kilder du oppdaterer deg på, for eksempel kommunens hjemmeside og Folkehelseinstituttet.
   
 2. Utsett – ikke avlys 
  Vi vet ikke helt hva fremtiden bringer, men vi kan fortsatt planlegge. Mange er nå fortvilet over bryllup og jubileer som må avlyses. Det kan være nyttig å tenke at vi ikke avlyser, men utsetter det som kan utsettes. Akkurat nå må vi bare vente litt, slik at flest mulig kan bli med.

Ta godt vare på deg selv, dine og hverandre.

Gravide kan avtale time med helsestasjonen

Jordmødrene opplever mange gravide som ønsker å snakke med dem utenom de vanlige kontrollene. Derfor tilbyr vi nå at gravide kan ringe helsestasjonen på telefon 77 02 71 40, så ringer jordmødrene tilbake i løpet av dagen. Ikke nøl, bare ring. 

Informasjon til deg som er pårørende til noen i vår helse- og omsorgstjeneste

Klikk her dersom du ønsker utdypende informasjon til pårørende av beboere på sykehjem og bosenter. 

Våre tjenestemottakere tilhører en svært utsatt og sårbar gruppe dersom de skulle bli smittet med koronavirus. Det er derfor innført besøkskontroll ved våre sykehjem, bosentre og ved Helsehuset. Døren vil fysisk være stengt for å ivareta smittevern for beboere. Alt av besøk skal avklares med avdelingen, og besøk vil begrenses til det mest nødvendige - og da kun for nære pårørende.

Besøkende må gjennomføre grundig håndhygiene med desinfeksjonssprit før de får komme inn.

For deg som enten er bruker, pårørende eller bor sammen med noen som mottar hjemmesykepleie:

Vår helse og omsorgstjeneste er under press slik situasjonen er nå. For å sikre at vi har nødvendig helsepersonell tilgjengelig må vi redusere omfanget på noen av de tjenestene som vi utøver.

Vi vil prioritere nødvendig helsehjelp som mat, medisiner og nødvendig stell. Andre tjenester som for eksempel praktisk bistand og støttekontakt kan bli redusert eller midlertidig stoppet. Dette gjøres i samråd med deg som bruker og eventuelt med pårørende der det er behov for det.
Vi ønsker også en dialog med dere som pårørende dersom dere ser at dere i perioden fremover kan bidra med noe.

For å ivareta nødvendige smittevernforebyggende tiltak setter vi stor pris på at det er tilgang på flytende håndsåpe og tørkepapir hos våre hjemmeboende brukere.

Dersom noen i husstanden vi yter helsehjelp i er i hjemmekarantene/isolasjon bes det om at dere gir beskjed til den avdelingen som yter tjenester til hjemmet slik at vi kan iverksette nødvendige smittevernstiltak.

Vi har stor forståelse for at dere ønsker å besøke hverandre også i denne situasjonen. Dersom du som pårørende har luftveissymptomer anmoder vi om at du ikke drar på besøk før du har vært symptomfri i minst et døgn. Husk god avstand og god håndhygiene ved besøk hos våre hjemmeboende pasienter/brukere. Helsedirektoretat anbefaler at når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Dette gjelder ikke personer som bor i samme husstand.

Harstad kommune har med bakgrunn i veiledningene fra Folkehelseinstituttet laget egne prosedyrer og tiltakskort for hva vi skal gjøre dersom en hjemmeboende bruker får luftveissymptomer eller får påvist Covid 19/koronavirus.

Lenke til disse prosedyrene finner dere her:

https://www.harstad.kommune.no/info-til-helsepersonell.526269.no.html

Følg og les gjerne på Harstad kommune sin hjemmeside om Korona. Her blir nyheter og generell informasjon lagt ut.

https://www.harstad.kommune.no/korona.525862.no.html

 

Besøksforbud ved sykehjem/bolig med heldøgns omsorg

Klikk her dersom du ønsker utdypende informasjon til pårørende av beboere på sykehjem og bosenter. 

​Dørene på våre helseinstitusjoner er stengt for å ivareta våre beboere, som er i en sårbar gruppe for smitte. Vi ber om forståelse for at vi må gjennomføre et slik tiltak.

Unntak kan gis dersom den du er nærmeste pårørende til, er kritisk syk. Avtal direkte med avdelingen.Det er særdeles viktig at grundig håndhygiene utføres før og etter besøk.

Du kan uansett ikke besøke et sykehjem hvis: 

 • Du har symptomer på luftveisinfeksjon/er forkjølet.
 • Du har vært på reise utenlands de siste 14 dager.
 • Du har vært på reise i Sør-Norge etter 10. mars.

Vi er oppmerksom på at besøksforbudet kan oppleves belastende for deg som pårørende og for beboerne. Vi arbeider derfor med en løsning for mulig elektronisk samhandling mellom helseinstitusjonene og pårørende. Dette er en prioritert sak hos oss, og vi gjør det vi kan for å få dette opp og stå så snart som mulig. Mer informasjon.

 

Hjelpemiddeltjenesten med utvidede åpningstider

Hjelpemiddeltjenestens kontaktnummer 77 02 71 80 holdes åpent på hverdager fra kl 0800 til 1530 frem til april 2020 under koronautbruddet. 

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Les flere råd for barn og gravide på HelseNorges sider.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

”Ung i Harstad” - Discord-gruppe for de mellom 15-25 år

I en tid hvor vi ikke kan møtes som vanlig har Ungdommens Hus og Radio Harstad laget et digitalt ungdomshus for ungdommer i Harstad, mellom 15-25 år. På plattformen Discord har vi opprettet siden ”Ung i Harstad”. Dette skal fungere som en sosial arena for byens unge, hvor de kan ”møtes” og holde kontakt med venner og bekjente.

Samtidig er det et fint sted å treffe noen man kanskje ikke kjente fra før av.

På siden finnes det flere chattekanaler med forskjellige temaer. Der skal være noe for alle, enten man er engasjert i kunst, musikk, sport, gaming eller annet. Flere kategorier vil også legges til, ut ifra ungdommens egne ønsker.Siden har fornuftige regler som må følges for at det skal være et trygt og hyggelig sted for alle.  Administratorene er ansatte på Ungdommens Hus og Radio Harstad, i tillegg er der flere engasjerte ungdommer som er moderatorer.

Vi vil legge opp til ulike arrangementer på siden som man kan delta på, og vi oppfordrer ungdommer til å arrangere egne aktiviteter og treff. Vi har lenge ønsket å tilrettelegge for en digital plattform for ungdom i målgruppen vår og nå er det mer aktuelt enn noen gang.

Vi håper dette vil bidra til å knytte Harstadungdom tettere sammen, både i den rare tiden vi er i nå og i fremtiden.

For å få tilgang til Discorden, følger man linken som er delt på Ungdommens Hus og Radio Harstad sine Facebook-sider.

Les om oss på våre hjemmesider her:

Helsestasjon for ungdom åpnes delvis

Nå åpner helsestasjon for ungdom gjennom timebestilling. For å redusere smitte tas det samtaler per telefon. Før de som ønsker å testes for kjønnssykdommer eller få resept på prevensjon avtales det time i Havnegaten. Dette forutsetter at du er helt frisk og at du kommer alene. Send sms til 95365532 eller e-post: asa.karlsen@harstad.kommune.no.

Undervisning til elever - melding til foresatte

Alle skoler og barnehager er stengt fra torsdag 12. mars klokken 18.00.  Barnehagene og skolene holder stengt til og med 19. april 2020. 

 • Barnehager gjenåpner fra 20. april
 • 27. april gjenåpner 1.– 4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste år.

Barn skal holdes hjemme fra skolen fra og med fredag 13. mars. Skolene vil etter beste evne gi opplæring til elevene som er hjemme. 

Vedtaket gjelder: 

 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Voksenopplæring
 • Barnehager
 • SFO 

Skolen kan likevel åpne for noen elever

Skoler skal sørge for tilbud til barn med foresatte i definerte kritiske samfunnsfunksjoner eller med virksomhetskritiske oppgaver, og barn med særlige behov.

Oppdatert liste over kritiske samfunnsfunksjoner finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Oppdatert informasjon om hvilke barn som har tilbud på skolen og i SFO finner du her: https://www.udir.no/korona

Oppdatert informasjon om skole og SFO i Harstad kommune

Oppdatert informasjon om skole og SFO i Harstad kommune finner du her: https://www.harstad.kommune.no/skolenes-startside.449137.no.html

Meldinger til foresatte

SMS-funksjonen i Visma Flyt skole ble gjenåpnet i forbindelse med stengingen av skolene. Foresatte og elever kan nå motta SMS fra de gamle numrene i tillegg til e-poster og meldinger i app. Vi har mottatt meldinger om at eposter fra Visma flyt til enkelte foresatte med adresser som slutter på @online.no, ikke kommer frem. Kontakt skolen dersom du ikke har fått informasjon på SMS eller e-post 12. eller 13. mars.

Foreldrebetaling for barnehage og SFO

Barnehager og SFO er nå stengt for ordinært bruk, på grunn av faren for Korona-smitte. Foreldre/foresatte skal ikke betale for barnehage/SFO når disse er stengt.

I første omgang løses dette i praksis på den måten at fakturering stoppes omgående. Når vi vet mer om når tilbudene kan åpnes igjen, vil Harstad kommune komme med mer informasjon om hvordan vi skal ordne opp for perioden i mars som det allerede er betalt for, samt hva som skal gjøres for resten av barnehage-/SFO-året etter en eventuell åpning igjen.

Harstad kommune ber om forståelse for at dette av praktiske årsaker er nødt til å løses trinnvis. De som ikke har fått betalt fakturaen for mars, bes ta kontakt for å avtale betalingsutsettelse. Disse bes fortrinnsvis sende slike henvendelser på epost til inkasso@harstad.kommune.no, sekundært telefon: 905 79 581 eller 906 12 064.

Barn som kan få et tilbud i barnehage, skole eller SFO

Kommunen har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrende eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. ​Personell i kritisk samfunnsfunksjon
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus)

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en kritisk samfunnsfunksjon.
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk sammfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Oversikt over kristiske samfunnsfunksjoner finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

For å begrense smitte, ber vi om at foresatte er ekstra påpasselige med at barna er friske når de sendes på skole, SFO og i barnehage.

Tilbud til barn og unge som trenger det mest:

Skole og barnehage kan gjøre unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og for barn med barnevernstiltak. Disse er det viktig å ta vare på.
Den enkelte skole og barnehage gjør individuelle vurderinger om hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Skole og barnehage gjør også unntak for barn som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen mener har et særskilt behov.

For å hindre spredning av smitte oppfordrer sentrale myndigheter kommunene til å ha en restriktiv praksis.

Oppdatert informasjon om hvilke barn som har tilbud på skolen og i SFO finner du her: https://www.udir.no/korona

Se hvilke barnehager som holder åpent

Foreldreveiledning ved Familiens hus

I disse tider med karantene og barn hjemme fra skole og barnehage kan det gå ei kule varmt hos selv de beste. Da kan det være greit å vite at våre ansatte på Familiens hus er fortsatt på jobb og kan gi foreldreveiledning via telefon - så ring om dere trenger noen å snakke med:

Camilla: 97999226 Mail: camilla.kleven@harstad.kommune.no

Geir: 97999224 Mail: geir.hartloff@harstad.kommune.no

Ikke nøl med å ta kontakt om de kan være til hjelp. 

Utsetter purring av kommunale avgifter

Harstad kommune vil vise fleksibilitet for bedrifter som sliter med å betale avgifter for første kvartal. Ingen skal betale for barnehage- eller SFO så lenge tilbudet er stengt. 

Barnehager og SFO er nå stengt for ordinært bruk, på grunn av faren for korona-smitte. Foreldre/foresatte skal ikke betale for barnehage/SFO når disse er stengt.
I første omgang løses dette i praksis på den måten at fakturering stoppes omgående. Når vi vet mer om når tilbudene kan åpnes igjen, vil vi komme med mer informasjon om hvordan vi skal ordne opp for perioden i mars som det allerede er betalt for, samt hva som skal gjøres for resten av barnehage-/SFO-året når tilbudene åpnes igjen.
Vi ber om forståelse for at dette av praktiske årsaker er nødt til å løses trinnvis.


De som har problemer med å betale fakturaen for mars, bes ta kontakt for å avtale betalingsutsettelse. (Disse bes fortrinnsvis sende slike henvendelser på epost til inkasso@harstad.kommune.no,  sekundært på telefon: 905 79 581 eller 906 12 064).

Andre kommunale tjenester som gis, inkludert kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres som vanlig.


De fleste næringsdrivende faktureres kvartalsvis for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Faktura for 1. kvartal er sendt ut, og har forfall 20. mars. Vi har bestemt at purring på ubetalt faktura for 1. kvartal avventes inntil videre, slik at næringsdrivende som har problemer med likviditeten i disse vanskelige tider, får en utsettelse med betaling av faktura for 1. kvartal. Renter og omkostninger vil vi ettergi når regningen er betalt. Noen næringsdrivende faktureres også månedlig. Hvis noen av disse har problemer med å betale fakturaen, så bes de ta kontakt for å få avtalt betalingsutsettelse, og eventuell overgang til kvartalsvis fakturering.

(Disse bes fortrinnsvis sende slike henvendelser på e-post til inkasso@harstad.kommune.no, sekundært telefon: 905 79 581 eller 906 12 064)

Ved spørsmål bes det fortrinnsvis om at det sendes mail til john.rornes@harstad.kommune.no. Sekundært kan det ringes 91315348.

Dåp, begravelser, bryllup og andre kirkelige handlinger

 forbindelse med smittevern mot korona-viruset har kirken i Harstad besluttet å avlyse alle kirkelige arrangementer i Harstad kommune, med unntak av dåp, gravferd og vigsel. Alle seremonier gjennomføres med kun nærmeste pårørende til stede. Vi velger å ikke definere hvem som er nærmeste pårørende. Antallet må uansett ikke overstige 7 personer. Som alternativ til gravferdsseremoni med kun nærmeste pårørende til stede tilbys å gjennomføre kremasjon og så holde urnebegravelse når smittesituasjonen er blitt normal. Dåpsseremonier foregår for én og én familie. Vi kontakter direkte dem dette gjelder. Dette gjelder foreløpig til og med 13.april.

Les mer på den norske kirkes hjemmesider eller kirken i Harstad sine sider. 

Også bryllup/vigsel i rådhuset er utsatt inntil videre. 

Disse kommunale tilbudene er stengt

Vi har stengt aktivitetssentrene for eldre på Kanebogen og Sama

Delvis stenging av dagsenteret SNO og Møteplassen

I henhold til nasjonale retningslinjer holdes kommunale idrettsanlegg stengt. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs utgår inntil videre. Dette gjelder alle kommunale idrettsanlegg som Harstadhallen, Hålogalandshallen, Harstad stadion, Seljestadhallen, Stangneshallen og Landsåshallen.

NAV Harstad sitt publikumsmottak er stengt.

Begrenset adgang til kommunale bygg

De fleste kommunale bygg vil ha begrenset adgang for publikum. Må du besøke et kontor eller ansatte, ta kontakt via telefon. Du finner vår liste over ansatte her.

NAV Harstad sitt publikumsmottak er stengt

NAV Harstad sitt publikumsmottak er stengt

For å hindre spredning av korona-viruset er publikumsmottaket ved NAV Harstad stengt fra og med 13. mars og foreløpig ut april.

Hvis du har behov for å snakke med din veileder ta kontakt via Ditt NAV

Informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no og Harstad kommune sine hjemmesider.

Vi oppfordrer alle som har behov for å søke sosiale tjenester eller sosialhjelp om å søke digitalt.

For personer som har behov for nødhjelp/krisehjelp kan ringe 90 25 50 47 hvis du ikke får kontakt med din veileder via Ditt NAV

NAV.no finner du mer informasjon fra NAV om statlige ytelser, og permittering. NAV følger situasjonen nøye og vurder fortløpende om det er behov for å iverksette spesielle tiltak. Vårt viktigste fokus nå er å sike fokus på livsopphold/utbetaling av ytelser.

Vi anbefaler alle til å følge med i media

Visit Harstad har stengt turistinformasjon og opplevelsesbutikk

Visit Harstad har stengt turistinformasjon og opplevelsesbutikk, men er tilgjengelig i alle digitale kanaler og på telefon. Alle aktiviteter og turer med guide er kansellert inntil videre, men vi vil leie ut ski, truger og el-sykler med piggdekk til individuell aktivitet.

Stenger all fysioterapivirksomhet

Helsemyndighetene har nå stengt all fysioterapivirksomhet fra idag 16.3 og til og med 26.3.  

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a)  Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b)  Kiropraktorer
c)  Optikere
d)  Fotterapeuter
e)  Logopeder
f)  Psykologer
g)  Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
h)  Virksomheter som utfører alternativ behandling
i)  Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Unntak:

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Les mer hos Fysio.no

HRS stenger kundetorg, men henter avfall som normalt

Avfallshåndtering er en samfunnskritisk tjeneste som kan få store konsekvenser dersom den ikke blir gjennomført. HRS har fokus på å holde smitterisikoen for ansatte så lav som mulig og gjør derfor tiltak for å redusere smittefaren.

Dette forteller HRS selv om sine tiltak:

Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge.
Vi blir fortsatt å hente avfallet hjemme hos privatpersoner. Vi anbefaler at man prøver å holde avfallsmengdene nede ved å komprimere avfallet så mye som mulig. Dette kan du som innbygger gjøre for å være behjelpelig for våre sjåfører:

 • For å hindre smitte, skal alle avfallsposer til restavfall være godt knytt.
 • Dunkene må ikke være så fulle at ikke lokkene går igjen.
 • Avfallet må ikke presses ned i dunken, da det vil sette seg fast og kunde opplever at bare
 • halve dunken blir tømt. Vi vil ikke ha mulighet for ekstratømming og kunde vil da få et
 • problem med store mengder avfall.
 • Vi ønsker at våre sjåfører i denne perioden har minst mulig kontakt med personer. Vi ønsker derfor at våre innbyggere og kunder tar kontakt med kundeservice ved spørsmål.

Bedrifter

For våre kunder som har henting av avfall i dag, vil vi fortsette med dette. Kunder som til daglig kommer innom oss med avfall, vil ikke kunne gjøre dette om det ikke er særskilte behov. Dette må avklares på forhånd med oss via telefon eller e-post. For å hindre mest mulig transport inn og ut våre porter.

Vi vil holde vår nettside oppdatert med utviklingen. Se gjerne der om informasjon, før du tar kontakt med oss på telefon eller e-post.

Politiske møter

Alle politiske møter utsettes inntil videre. Enkelte møter vil bli gjennomført som videomøter.

Hurtigrutepassasjerer

Kun hurtigrutepassasjerer som har Harstad som destinasjon, kan stige av. Det vil si at hvis man skal reise videre med hurtigruta, kan man ikke komme i land i Harstad.  

Reisebegrensninger og karantene

Skal du reise i nærmeste fremtid? Da anbefaler vi at du sjekker reiserådene på sidene til Folkehelseinstituttets sider.

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert. Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Alle som har vært på reise utenfor Norge skal i karantene. Det er noen unntak, blant annet for pendlere.

Kommuneoverlegen i Harstad har vedtatt at alle som ankommer Harstad etter reiser i fylkene Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Rogaland, Viken og Vestland ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. Les de siste vedtakene her

Kun hurtigrutepassasjerer som har Harstad som destinasjon, kan stige av. Det vil si at hvis man skal reise videre med hurtigruta, kan man ikke komme i land i Harstad.  

Les vedtak om karantene etter reiser utenfor Norden

Se informasjon fra UD om reiser for koronavirus

Les vedtak forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Folkeparken har stengt gapahukene - men kjører skispor

Nå er treningssentre, idrettshaller og all organisert aktivitet så og si stoppet opp. Samtidig er det viktig at folk får rørt seg og vært i aktivitet. Vi har valgt å kjøre skispor i Folkeparken slik at våre innbyggere kan komme seg ut i frisk luft, bare de forholder seg strengt til Folkehelseinstituttets råd om minst en meter til nærmeste person og har gode hånd- og hostevaner. Det burde være enkelt i Folkeparken.

Nasjonale myndigheter skriver på helsenorge.no at livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn. Ved uteaktivitet, følg Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Derfor har vi valgt å kjøre spor i Folkeparken. Du kan se når løypemaskinen har vært ute på skisporet.no.

 

Hvordan bli oppdatert

​​Hjemmeside oppdateres fortløpende for både ansatte og publikum