Hovedtillitsvalgte

Fagforbundet: 
Eva Granås, mobil 979 56 140 E-post: eva.granas@harstad.kommune.no
Rita Hansen, mobil 979 80 742 E-post: rita.hansen@harstad.kommune.no
Wårinn Solhaug, mobil 412 38 915 E-post: warinn.solhaug@harstad.kommune.no

Sykepleierforbundet:
Siv-Tone Furu, mobil 408 28 944 E-post siv-tone.furu@harstad.kommune.no

Delta:
Beate Monsen, mobil 900 10 839 E-post beate.monsen@harstad.kommune.no

Utdanningsforbundet:
Torunn Stene Jonassen, mobil 901 65 504 E-post Torunn.Jonassen@harstad.kommune.no

Fellesorganisasjonen FO:
Kristine Rasmussen, mobil 468 17 308 E-post kristine.rasmussen@harstad.kommune.no

 


 

Alfabetisk liste over tillitsvalgte, etter forbund

Bibliotekarforbundet

Hovedtillitsvalgt:
Liv Kristin Hansen, Harstad bibliotek
E-post: liv.hansen@harstad.kommune.no

 

Creo (Tidligere Musikernes fellesorganisasjon)

Hovedtillitsvalgt:
Merete Liavik, Harstad kulturskole
E-post: Merete.Liavik@harstad.kommune.no

 

Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS

Hovedtillitsvalgt:
Beate Monsen
Telefon: 900 10 839
E-post: Beate.Monsen@harstad.kommune.no

 

Den norske legeforening

Hovedtillitsvalgt:
Florian Caspar Prael
E-post: hplf.harstad@gmail.com

 

Fagforbundet avd. 194 - Harstad

Hovedtillitsvalgte:
Rita Hansen, Rådhus 2 E-post: rita.hansen@harstad.kommune.no
Wårinn Solhaug, Rådhus 2 E-post: warinn.solhaug@harstad.kommune.no
Eva Granås, Rådhus 2 E-post: Eva.Granas@harstad.kommune.no

 

FO - Harstadklubben

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Hovedtillitsvalgt:
Kristine Rasmussen
E-post: kristine.rasmussen@harstad.kommune.no

Leder
Silje Mari Markussen
E-post: silje.markussen@harstad.kommune.no
Tlf: 45298230

Plasstillitsvalgte:

Laila B. Dischington, Barnevernstjenesten
E-post: laila.dischington@harstad.kommune.no
Tlf: 91565312

Ellinor Martinsen, NAV
E-post: ellinor.martinsen@nav.no 
Tlf: 41638730

Silje Mari Markussen, Bo og omsorg nord
E-post: silje.markussen@harstad.kommune.no
Tlf: 45298230

 

Lederne - Norges ledelsesorganisasjon

Hovedtillitsvalgt:
Stine Iversen, Harstad bibliotek     
E-post: stine.iversen@harstad.kommune.no 

                                                                                                

Naturviterne

Hovedtillitsvalgt:
Kristin Soltun Enoksen, Enhet for helse og mestring, miljørettet helsevern
E-post: Kristin.Enoksen@harstad.kommune.no
tlf: 93420070

Vara:
Marius Nilsen, Areal- og byggesakstjenesten
E-post: marius.nilsen@harstad.kommune.no

 

Norges Ingeniørorganisasjon - NITO

Hovedtillitsvalgt:
Thomas Kirksæther, Areal- og byggesakstjenesten
E-post: thomas.kirksaether@harstad.kommune.no

 

Norsk Ergoterapeutforbund

Fungerende hovedtillitsvalgt:
Trine Lyså, Helsehuset 
E-post: Trine.Lysa@harstad.kommune.no

Vara:
Reidun Andreassen, Helsehuset
​E-post: Reidun.Andreassen@harstad.kommune.no

 

Norske Fysioterapeuters forbund

Hovedtillitsvalgt:
Endre Skjervum Rotvik, Helsehuset
​E-post: Endre.Rotvik@harstad.kommune.no

Vara:
Nina Valvåg Pedersen, Helsehuset
​E-post: Nina.Pedersen@harstad.kommune.no 

 

Norsk Lektorlag

Hovedtillitsvalgt:
Espen Strand, Kanebogen skole
E-post: Espen.Strand@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Norsk Psykologforening

Hovedtillitsvalgt:
Anita Lovise Rimpi, Helsehuset
Tlf: 906 49 331
E-post: Anita.Rimpi@harstad.kommune.no

 

Norsk skolelederforbund

Hovedtillitsvalgt:
Kristin Solheim, Bergseng skole
E-post: Kristin.Solheim@oppvekst.harstad.kommune.no

 

NSF Norsk sykepleierforbund

Hovedtillitsvalgt:
Siv-Tone Furu, Rådhus 1B
E-post: siv-tone.furu@harstad.kommune.no

Vara:
Trine Bergland, hjemmetjenesten Kanebogen
E-post: trine.bergland@harstad.kommune.no

 

Skolenes landsforbund

Hovedtillitsvalgt:
Kenneth Andre Sørensen, Sørvik skole
E-post: Kenneth.Sorensen@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Teknisk-naturvitenskaplig forening -Tekna
Hovedtillitsvalgt:
Elleke Bergersen-Wartena
E-post: Elleke.Bergersen@harstad.kommune.no

 

Utdanningsforbundet

Leder og vara HTV
Morten Rennemo
E-post: Morten.Rennemo@oppvekst.harstad.kommune.no

HTV og nestleder
Torunn Stene Jonassen
E-post: Torunn.Jonassen@harstad.kommune.no