Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS

Hovedtillitsvalgt:
Beate Monsen
Telefon: 48 21 55 76
E-post: Beate.Monsen@harstad.kommune.no 


Fagforbundet avd. 194 - Harstad

Hovedtillitsvalgte:
Rita Hansen, Rådhus 1B E-post: rita.hansen@harstad.kommune.no
Wårinn Solhaug, Rådhus 1B E-post: warinn.solhaug@harstad.kommune.no 
Eva Granås, Rådhus 1B E-post: Eva.Granas@harstad.kommune.no


NSF Norsk sykepleierforbund

Hovedtillitsvalgt:
Siv-Tone Furu, Rådhus 1B

E-post: siv-tone.furu@harstad.kommune.no   

Vara:

Trine Bergland, hjemmetjenesten Kanebogen
E-post: trine.bergland@harstad.kommune.no


FO – Harstadklubben - Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Hovedtillitsvalgt:

Silje Markussen, Omsorg Nord

E-post: silje.markussen@harstad.kommune.no
Kristine Rasmussen, Omsorg Sør- permisjon 31.07.2022.
E-post: kristine.rasmussen@harstad.kommune.no 

Plasstillitsvalgte:
Ann Rita Isaksen, Barne- og ungdomstjenesten
E-post: ann-rita.isaksen@harstad.kommune.no

Tlf: 99740426

Ellinor Martinsen, NAV
E-post: ellinor.martinsen@nav.no 

Tlf: 41638730


Den norske legeforening
Hovedtillitsvalgt:
Florian Praël
E-post: hplf.harstad@gmail.comflorian.prael@sjokanten.nhn.no


Utdanningsforbundet

Leder og vara HTV
Frank Rune Johansen
E-post: Frank.Johansen@oppvekst.harstad.kommune.no

HTV og nestleder
Torunn Stene Jonassen
E-post: Torunn.Jonassen@harstad.kommune.no      


Skolenes landsforbund

Hovedtillitsvalgt:
Kenneth Sørensen, Sørvik skole 

E-post: Kenneth.Sorensen@oppvekst.harstad.kommune.no


Norsk Lektorlag

Hovedtillitsvalgt:
Espen Strand, Kanebogen skole
Tlf: 91330280

E-post: Espen.Strand@oppvekst.harstad.kommune.no


Norsk skolelederforbund

Hovedtillitsvalgt:
Kristin Solheim, Bergseng skole
E-post: Kristin.Solheim@oppvekst.harstad.kommune.no
Tlf: 48205404


Creo (tidl. Musikernes fellesorganisasjon)

Plasstillitsvalgt:
Marianne Nordeng, Harstad kulturskole

E-post: marianne.nordeng@harstad.kommune.no 


Naturviterne

Hovedtillitsvalgt:
Kristin Soltun Enoksen, Enhet for helse og mestring, miljørettet helsevern
E-post: kristin.enoksen@harstad.kommune.no
Tlf. 93420070

 

Vara: 

Marius Nilsen, Areal- og byggesakstjenesten

E-post: marius.nilsen@harstad.kommune.no 


Norges Ingeniørorganisasjon - NITO

Hovedtillitsvalgt:
Thomas Kirksæther, Areal- og byggesakstjenesten

E-post: thomas.kirksaether@harstad.kommune.no 


Norsk Ergoterapeutforbund

hovedtillitsvalgt:
Ikke valgt

 


Norske Fysioterapeuters forbund

Hovedtillitsvalgt:
Endre Skjervum Rotvik
E-post: endre.rotvik@harstad.kommune.no

Vara: 
Andrine Felberg Jørgensen


Norsk Psykologforening

Hovedtillitsvalgt:
Pål Christian Dybvik
E-post: pal.dybvik@harstad.kommune.no


Lederne - Norges ledelsesorganisasjon

Hovedtillitsvalgt:
Stine Iversen, Harstad bibliotek     

E-post: stine.iversen@harstad.kommune.no 


 Bibliotekarforbundet

Hovedtillitsvalgt:
Liv Kristin Hansen
Telefon: 77026183
E-post: liv@harstad.bib.no


Juristforbundet, avd. Harstad

Hovedtillitsvalgt:

Stine Mari Bjugn

Telefon: 48212531

E-post: Stine.Bjugn@harstad.kommune.no


Tekna

Hovedtillitsvalgt:
Elleke Bergersen-Wartena

Telefon: 97465368

E-post: Elleke.Bergersen@harstad.kommune.no