Vannverk.png

Drikkevannet i Harstad kommune kommer fra forskjellige vannkilder. Harstad kommunen eier og drifter Harstad vannbehandlingsanlegg og 7 småvannverk;

 • Sandtorg vannverk
 • Storhaugen vannverk
 • Grøtavær vannverk
 • Lundenes/Kjøtta vannverk
 • Fenes/Sandsøy vannverk
 • Bjarkøy vannverk

Hovedvannverket har Storvann nord som kilde, og forsyner de fleste innbyggere som bor i og rundt byen, fra Kasfjord i nord til Fauskevåg i sør.

Alle vannverkene er godkjenningspliktige etter drikkevannsforskriften. Austnes vannverk (leverer vann fra en brønn) er mindre og ikke godkjenningspliktig etter drikkevannsforskriften. 

Det er også private vannverk i kommunen, bland annet i Kilbotn, Nordvik, Haukebø, Gausvik, og noen mindre vannforsyninger.

Oversikt over vannverkene

 

Her finner du oversikt over vannverkene i Harstad. Samme kartet vises under. 
Forklaring av ikoner i kartet:

 • Stor rød ring med bølger: Viser de offentlige vannverkene. Trykker du på den vises alle vannprøver tatt av drikkevannet fra dette vannverket.
 • Rød ring med tall inni: Tallet indikerer antall prøvepunkter. Selve prøvepunktene er små røde ringer. Trykker du på en slik ring vises resultater av vannprøvene tatt på dette ene punktet.

Vannbehandling

På våre vannverk er det UV-behandling av råvannet for å få sikker vannkvalitet. På Harstad vannverk er det i tillegg membranfiltrering (moldeprosess). Les mer om vannbehandling på nettsidene til Norsk Vann.

Harstad kommune jobber kontinuerlig for å ha en god og sikker drikkevannsforsyning. Drikkevannet har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften (DVF).

Vanntrykk

Vanntrykket fra punktet der kommunal vannledning går over til privat eiendom, skal være minst 2 bar (måleenhet for vanntrykk). Det er flere ting som bestemmer vanntrykket, blant annet errenghøyden der du bor, type hovedledning du er tilknyttet og vannforbruket i ditt område.

Høyt trykk

Dersom vanntrykket i boligen er høyere enn 6 bar kan Harstad kommune kreve at huseier monterer en ventil, også kalt reduksjonsventil, for å redusere vanntrykket. En reduksjonsventil hindrer at for eksempel varmtvannstanken og vaskemaskinen blir ødelagt. 

Lavt trykk

Hvis du har lavt trykk, må du først sjekke om din private trykkreduksjonsventil er ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Erfarer du dårlig trykk over tid kan det tyde på at stikkledningen din er i ferd med å gro igjen. Stikkledningen er din private vannledning som går ut til kommunens vannledning. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Vi varsler deg når noe skjer

Vi varsler i sms til berørte innbyggere og på kommunens nettsider, ved følgende hendelser:

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
 • Hvis vanntrykket endres
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Er du registrert med riktig telefonnummer? Les mer om telefonvarsling og sjekk at du er registrert med riktig nummer.

Du trenger ikke vannfilter

Får du tilbud om å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Det trenger du ikke å bruke penger på. Les mer på nettsidene til Norsk Vann.

Hardhet/pH-verdi

Det er ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner. 

Harstad vannverk og Storhaugen vannverk har bløt vann og hardheten tilsvarer ca. 4 °dH. Vannverkene i øyriket og på Sandtorg har meget bløt vann, hardheten er under 1 °dH.

Hardhet på vannet

Harstad kommune

Hardhet (dH°)

Harstad vannbehandlingsanlegg

4,5

Lundenes/Kjøtta

0,5

Grøtavær

0,3

Fenes/Sandsøy

0,1

Austnes, brønn

2,5

Bjarkøy

0,3

Storhaugen

4,2

Sandtorg

0,7

Kvæfjord kommune

 

Sætran (Kvæfjord vannverk)

0,5

Flesnes

0

Hemmestad

8,7

Vannets hardhet oppgis i Norge normalt i tyske hardhetsgrader (dH°) eller i mg Ca/l. Omregningsfaktoren mellom hardhetsgrader og kalsium er 7,14. (Dvs. at 1 dH° = 7,14 mg Ca/l). Det varierer litt hvordan laboratoriene og faglitteraturen inndeler i hardhetsklasser, men vi refererer her et eksempel på mulig inndeling:

Hardhetsklasser på vann

Hardhetsklasse

dH° (tyske hardhetsgrader)

mg Ca/l

Meget bløtt vann

0 - 2,1

0 - 15

Bløtt vann

2,1 - 4,9

15 - 35

Middels hardt vann

4,9 - 9,8

35 - 70

Hardt vann

9,8 – 21

70 - 150

 

Husk å ha drikkevann i beredskap

Det er anbefalt å ha lagret 9 liter vann per person i husstanden. Hvordan kan man lagre drikkevann til beredskap? Med godt rengjorte flasker eller dunker, friskt kaldt vann fra krana og mørk og kjølig lagring kan vannet stå i årevis. Les mer på sikkerhverdag.no

 

Informasjon til private