Aktiviteter vi tilbyr:

 • Baking og tilberede enkle måltider
 • Tur til fots eller med bil
 • Høytlesning fra dagens avis
 • Sang og musikk
 • Håndarbeid
 • Spill-aktivitet inne og ute
 • Kafebesøk
 • Uteaktiviteter som samling ved bålpanna og hagearbeid
 • Sykkelturer

Dagaktivitetssentrene i Harstad kommune er lokalisert på Bergsodden sykehjem og på Stangnes sykehjem. 

Bergsodden dagtilbud har åpent på dagtid mandag til fredag.
 • tilbud til personer med demens/kognitiv svikt/under utredning for demenssykdom, samt andre hjemmeboende eldre (se villkår i tjenestebeskrivelse).
 • en dag per uke er avsatt til personer med nedsatt forflytningsevne. Bruker må være i stand til å forflytte seg korte avstander alene eller ved hjelp av en person. 
Stangnes dagtilbud har åpent på dagtid mandag, tirsdag og torsdag. 
 • Tilbud til personer med demens/kognitiv svikt/under utredning for demenssykdom (se villkår i tjenestebeskrivelse)

Tjenesten kan tildeles en eller flere dager pr uke. Aktiviteter er tilpasset den enkelte bruker og gruppas sammensetning. I dagsenteret serveres det lunsj og kaffe.

Flere praktiske opplysninger og villkår finnes i tilbudets tjenestebeskrivelse, klikk her for å lese.

Øvrig info:

Det betales en egenandel pr dag. Se betalingsregulativ.
Søknad sendes til Koordinerende enhet i Harstad kommune.
Søknadsskjema