Aktiviteter vi tilbyr:

 • Baking og tilberede enkle måltider
 • Tur til fots eller med bil
 • Høytlesning fra dagens avis
 • Sang og musikk
 • Håndarbeid
 • Spill-aktivitet inne og ute
 • Kafebesøk
 • Uteaktiviteter som samling ved bålpanna og hagearbeid
 • Sykkelturer

Dagaktivitetssentrene i Harstad kommune er lokalisert på Bergsodden sykehjem og på Stangnes sykehjem.

 • Bergsodden har åpent på dagtid mandag til fredag,
  • tilbud til personer med demens/kognitiv svikt/under utredning for demenssykdom, samt andre hjemmeboende eldre, se vilkår
 • Stangnes har åpent på dagtid mandag, tirsdag og torsdag
  •  Tilbud til personer med demens/kognitiv svikt/under utredning for demenssykdom

Tjenesten kan tildeles en eller flere dager pr uke. Aktiviteter er tilpasset den enkelte bruker og gruppas sammensetning. I dagsenteret serveres det lunsj og kaffe.

 

Målgruppe:

Hjemmeboende eldre.

 

Villkår:

 • Du må kunne delta på aktiviteter på dagaktivitetstilbudet.
 • Kommunen vil gjøre fortløpende faglige vurderinger i forhold til om du kan nyttiggjøre deg av tilbudet.

 

Praktisk informasjon:

 • Smittevernoverlege vil involveres for enkeltvurdering før vedtak, ved påvist smittsomme sykdommer som kan påvirke andre
 • Tjenesten tildeles hovedsaklig etter geografisk område.

Øvrig info:

Det betales en egenandel pr dag. Se betalingsregulativ (for 2020).
Det kan innvilges plass for en eller flere dager pr. uke. 
Søknad sendes til Koordinerende enhet i Harstad kommune.
Søknadsskjema
Informasjonsbrosjyre

Dagaktivitetstilbudets tjenestebeskrivelse er under revisjon/oppdatering, og vil publiseres her når den er godkjent.