Stangnes dagtilbud:

For personer med demens/under utredning.
Dagtilbudet har åpent mandag, tirsdag og torsdag (dagtid).
Tlf.: 902 49 731 

Bergsodden dagtilbud:

For personer med demens/under utredning, samt andre hjemmeboende som fyller villkårene for dagtilbud.
Dagtilbudet har åpent man-fre (dagtid).
Tlf.: 48 12 84 79/48 05 57 15

Facebookside (trykk på lenken for å åpne)

Øvrig info:

Det betales en egenandel pr dag. Se betalingsregulativ (for 2019).
Det kan innvilges plass for en eller flere dager pr. uke. 
Søknad sendes til Koordinerende enhet i Harstad kommune.
Søknadsskjema
Informasjonsbrosjyre

Dagaktivitetstilbudets tjenestebeskrivelse er under revisjon/oppdatering, og vil publiseres her når den er godkjent.