Kommuneoverlegens rolle

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen, bl.a. knyttet til planlegging og styring av kommunens samlede legeressurser, kommunal planlegging, styring og evaluering av helse- og omsorgstjenester i kommunen og kommunal forvaltning for øvrig.

Administrasjon og støtte

 • Kristin Vik Hagerupsen
  Konst kommuneoverlege og smittevernlege
  Kristin.Hagerupsen@harstad.kommune.no 
  Mobil 971 47 785
   
 • Sindre Heide 
  ass. kommuneoverlege/legevaktsjef
  Sindre.Heide@harstad.kommune.no 
  Mobil 469 21 132
   
 • Silje Andreassen Søreng
  ass. kommuneoverlege
  Silje.soreng@harstad.kommune.no
  Mobil 920 54 904
   
 • Inger-Lise Bårdslett
  samfunnsviter/spesialkonsulent
  Inger-Lise.Bardslett@harstad.kommune.no
   
 • Sylvia S. Fagerland
  konsulent

  sylvia.saetrevik.fagerland@harstad.kommune.no
  Mobil 948 23 658
   
 • Jorun Espen
  konsulent
  Jorun.Espen@harstad.kommune.no
  Mobil 948 05 337