Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehager

Hagebyen barnehage  2018

Velkommen til barnehagen!

I Harstad har vi 32 barnehager, fordelt på kommunale  og private ordinære barnehager, familiebarnehager og en åpen barnehage. Barnehagene ligger spredt fra Gausvik helt sør i kommunen til Øyriket i nord. Vi har full barnehagedekning, og garanterer at tilflyttere med barnehagerett får tilbud om plass innen en måned. 

Barnehagene i Harstad ligger på landsgjennomsnittet av barn per ansatt, vi har større leke- og oppholdsareal enn landsgjennomsnittet og scorer over på foreldretilfredshet.  

---

Har du barn som skal starte i barnehage? Husk å søke om plass innen 1. mars 2023. 

Harstad kommunebruker søknadsportalen Visma Flyt Barnehage. Søknadsportalen gjelder for alle barnehager i kommunen, enten de er kommunale eller private, og gjelder om du skal søke for første gang, eller om du skal søke om overføring til annen barnehage.

Tildeling av plasser ved hovedopptaket gjennomføres ved at den enkelte søknad saksbehandles først ut fra ventelisten til de barnehagene det er søkt til.

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i, og er født før 1. desember 2022. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Les mer om opptak her

---

For å søke om redusert foreldrebetaling kan du følge denne lenken Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - 2022/2023 - Harstad kommune

 

Har du spørsmål kan du kontakte:

► Barnehagesjef i Harstad kommune er Ann-Lissbeth Vinje, tlf. 41588468, e-post Ann-Lissbeth.Vinje@harstad.kommune.no
► Teamkoordinator barnehagemyndighet er Oddrunn Kvammen, tlf. 91305658, e-post Oddrunn.kvammen@harstad.kommune.no

Vil du klage på tjenesten kan du bruke kommunens klageskjema