Slik fungerer postlisten

Postlisten viser en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse fra sak-/arkivsystemet Ephorte de siste 100 dager. I tillegg viser postlisten interne notat N. Dette er korrespondanse som sendes mellom enhetene i kommunen.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentlighetsloven - se også forskrift til offentlighetsloven og Justisdepartementes veileder til offentlighetsloven

Dersom du får avslag på innsyn i dokumenter som ikke er tilgjengelig kan det påklages. Klagen oversendes til Harstad kommune for behandling. Dersom klagen ikke tas til følge vil saken bli oversendt Fylkesmannen for  endelig avgjørelse.

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned fra nett og brukes gratis.


Klikk her for å komme til Harstad kommunes postliste

Dokumenter som er unntatt publisering

Noen dokumenter er unntatt publisering. Dette kan for eksempel være interne dokumenter X eller andre dokumenter som inneholder opplysninger som gjør at vi ikke har lov til å publisere de i offentlig postliste. Et eksempel er dokumenter som inneholder fødselsnummer. Forespørsel om innsyn kan gis ved å trykke på grønn knapp "Bestill innsyn via epost".  Alternativt kan du sende en e-post til postmottak@harstad.kommune.no med opplysing om hva du ønsker innsyn i. Husk å oppgi saksnummer eller sakstema.

Dokumenter som er unntatt offentlighet

Dette er dokumenter som vi på grunn av hjemmel i lov ikke kan publisere. Vi skal heller ikke på noen måte identifisere hvem dokumentene knytter seg til. Som oftest er årsak til bruk av unntatt offentlighet at dokumentene inneholder personlige/sensitive opplysninger.

Forespørsel om innsyn kan gis ved å trykke på grønn knapp "Bestill innsyn via epost".  Alternativt kan du sende en e-post til postmottak@harstad.kommune.no med opplysing om hva du ønsker innsyn i. 

Dokumenter som ikke ligger på postlistene

Eldre dokumenter

Postlisten for generelle og politiske saker er tilgjengelig de siste 100 dager. Søk i dokumentregister gir treff  fra og med 6.februar 2015. Fra denne datoen innførte Harstad kommune fullelektronisk arkiv. For å få innsyn i dokumenter som er eldre enn dette, må du sende en epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Personsaker

Pasient, klient og enkelte ansattsaker  som ligger på sikker sone holdes i sin helhet holdes utenfor offentlig postjournal. Partinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til postmottak@harstad.kommune.no