Ansatte

Leger: 

Ingeborg Simonsen - spesialist i allmennmedisin

Rebekka Floer - spesialist i allmennmedisin 

Hermod Flaaen - spesialist i allmennmedisin 

Astrid Refsnes - lege i spesialisering (ALIS) 

Mia Degerstrøm - lege i spesialisering (ALIS) 

 

Støttepersonell: 

Ann Kristin Nygaard - helsesekretær 

Hege-Kristin Aspenes - helsefagarbeider 

Lise Øvereng - helsesekretær 

Merethe Bæ-Ludviksen - medarbeider og radiograf 

Merethe Krøtø-Olsen - helsesekretær 

Aktuelt

Frikort 

Har du fått frikort? Vennligst gi beskjed til helsesekretær eller lege når du er hos oss.